fbpx

Villreinen

– vårt ansvar!
Hvordan bedre tilstanden i våre nasjonale villreinområder?

Hvordan bedre tilstanden i våre nasjonale villreinområder?

 – FOTO: Lena Romtveit fra Norsk villreinsenter og Olav Thøger Haaverstad fra Statsforvalteren i Oslo og Viken gikk igjennom arbeidet faggruppene på Hardangervidda skal i gang med denne våren. Foto: Karina Gjerde – Tiltaksplaner for villreinAv Are Endal Rognes, Lena...

les mer
De nordiske jakt- og fiskedagene

De nordiske jakt- og fiskedagene

Av Stein Tore Andersen, Norsk Skogmuseum – Vi ønsker velkommen til den 59. utgaven av De nordiske jakt- og fiskedager på Norsk skogmuseum 10. – 13. august 2023. Norges viktigste møtested for friluftsfolk, jegere og fiskere. Årets høydepunkt nærmer seg, og vi gleder...

les mer

Hvordan bedre tilstanden i våre nasjonale villreinområder?

 – FOTO: Lena Romtveit fra Norsk villreinsenter og Olav Thøger Haaverstad fra Statsforvalteren i Oslo og Viken gikk igjennom arbeidet faggruppene på Hardangervidda skal i gang med denne våren. Foto: Karina Gjerde – Tiltaksplaner for villreinAv Are Endal Rognes, Lena...

De nordiske jakt- og fiskedagene

Av Stein Tore Andersen, Norsk Skogmuseum – Vi ønsker velkommen til den 59. utgaven av De nordiske jakt- og fiskedager på Norsk skogmuseum 10. – 13. august 2023. Norges viktigste møtested for friluftsfolk, jegere og fiskere. Årets høydepunkt nærmer seg, og vi gleder...

Skrantesjuke og «friskmelding» av villrein – metodikk og status

Bukk i soloppgang. Foto: Eilev HellekveenAv Atle Mysterud (Universitetet i Oslo) og Hildegunn Viljugrein (Veterinærinstituttet)Etter oppdagelsen av skrantesjuke (CWD) i 2016, satte myndighetene i gang omfattende overvåking for å kartlegge utbredelsen av den alvorlige...

Folkeaksjon for villreinen!

Tre storbukkar av snøhettastammen har mistanke til fotografen, men held fram med å beite. (Foto frå boka «Kampen om Dovrefjell»: Svein Sæter) Av Svein Sæter og Yngvild Sæter, forfattarar av boka «Kampen om Dovrefjell. Europas siste intakte høgfjellsøkosystem»På vegen...

Tid for en klauv i bakken?

Fra Hednedalsstrupen i Aurland sone 2. Foto: Geir Olav Liodden – Skrantesjuke anno 2023 Tekst Jørn Våge, Seniorforsker i vilthelse ved Veterinærinstituttet – Skrantesjuke Det har gått snart 7 år siden villreinsimla fra Nordfjella ble meldt ut fra Veterinærinstituttet...

Fjellstyrenes rolle i villreinfjellet

Foto: Hans-Petter Heier Ruud, Sollia fjellstyre – Av Torgeir Lande, Norges Fjellstyresamband –Statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge dekker 27 millioner dekar. Det meste er karrig høyfjell, men også noen skogsområder. Fjellstyrene forvalter i dag kun arealer sør for...

Dugnad for villreinen

Foto: Kjell Erik Engmark – Av statssekretær Kjersti Bjørnstad Klima- og miljødepartementet (KLD) For hundre år siden sto villreinen i Sør-Norge i fare for å bli utryddet på grunn av intensiv jakt og utbredt tamreindrift. I dag er villreinen truet på nytt. Vi trenger...

Hvorfor synker kalvevektene?

Foto: Anders MossingAv Brage Bremset Hansen, Christer Moe Rolandsen, Torkild Tveraa og Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning (NINA) Både jegere og forvaltere er bekymret over negative trender i slaktevektene, spesielt for kalv. Lave kalvevekter påvirker...

Reinens fysiologi og påvirkning av klimaendringer

Foto: Monica Trondrud. Simle og kalv i vinterpels tatt i april.  Av Liv Monica Trondrud postdoktor NMBUDette er del 4 av 4 artikler om NMBU. Del 1 er: NMBU og reinsdyr – forskning & undervisning Del 2 er: Felles arealbruks- og klimautfordringer for vill og tam...

Vinner eller taper svalbard–reinen på klimaendringene?

Foto: Erik Ropstad. Innfanging av svalbardrein for forskning. Av Leif Egil Loe og Erik Ropstad, professorer ved NMBUDette er del 3 av 4 artikler om NMBU. Del 1 er: NMBU og reinsdyr – forskning & undervisning Del 2 er: Felles arealbruks- og klimautfordringer for...

Felles arealbruks- og klimautfordringer for vill og tam rein

Foto: Tor Punsvik Villrein på flukt i Forollhogna etter menneskelig forstyrrelse. Av Øystein Holand, professor NMBU og Tor Punsvik, pensjonert villreinforvalterDette er del 2 av 4 artikler om NMBU. Del 1 er: NMBU og reinsdyr – forskning & undervisning Del 3 er:...

NMBU og reinsdyr – forskning & undervisning

Foto Tor Punsvik: Urbygningen er et av de ærverdige byggene ved NMBU, og her har studenter har høstet visdom i mer enn 160 år.  Av Tor Punsvik, ex-NMBU-student & pensjonert viltforvalterDette er del 1 av 4 artikler om NMBU. Del 2 er: Felles arealbruks- og...

Villreinrådets fagdager 2023

Foto: Tor-Arne PaulsenÅrets fagdager blir på Beitostølen Resort den 31. mai og 1. juni (fra lunsj til lunsj). Fagdagene er åpne for alle. For villreinnemnder og -utvalg vil det være et eget landsmøte i forkant av fagdagene. Under ligger et foreløpig program for...

Villreinen 2023 – artikkelforslag ønskes!

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Vi planlegger at Villreinen 2023 vil være klar for utsendelse fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne? «Villreinen» har...

Hjernemark hos villrein i Rondane

Av Alina L Evans, Nadine Closset og Andrea Miller, Høgksolen i Innlandet, Rebecca Davidson, Veterinærinstitutt, Geir Rune Rauset, NINA og Hans-Petter Heier Ruud, Sollia Fjellstyre –Reinens hjernemark, Elaphostrongylus rangiferi, er en parasitt som forårsaker skader i...

Saltstein og villrein på ville veier…

Av Bjørnar Ytrehus, Kjersti Selstad Utaaker, Geir Rune Rauset, Olav Strand – Allerede på vinteren 2016 satt vi og planla en forskningsinnsats på hvorfor det så ut til å gå såpass dårlig med villreinbestanden på Knutshø. Fra å være en av de villreinbestandene som hadde...

Storbukkjakt i Hanestad Vestfjell

Av Simen Steigen, jeger, Alvdal –Vi har allerede jaktet etter fjellets nomader siden jakta startet opp 20. august. Kvotene er snart fyllt, men det er fortsatt 2 ubrukte kort igjen, nemlig 2 kort med  fritt dyr. Her i Sølnkletten Villrenområde er vi vokst opp, både jeg...

Hardangervidda – forvaltning med skrantesjuke

Av Endre Lægreid, Villreinnemnda for Hardangervidda – Det var den 3. september 2020 det vart felt ein bukk på Grindetangen på Hardangervidda som viste seg å vera smitta med cwd (cronic wasting disease» , eller skrantesjuke som me kallar det i Norge. Etter hestekuren...

Digitale utgaver

Villreinen 2022
Villreinen 2018
Villrein og ferdsel
Villreinen 2020

Bestille eldre årganger?

Mangler du enkelte årganger av Villreinen? Bestille disse og få komplett samling!
Klikk

Pin It on Pinterest