fbpx

Villreinen

– vårt ansvar!
Å leve med skrantesykje

Å leve med skrantesykje

Her kan du få med deg et opptak av foredraget Bjørn Egil Flø holdt på Villreinrådets fagdager på Beitostølen den 1. juni 2023. Bjørn Egil Flø er utdanna sosiolog frå NTNU med fordjuping i bygesosiologi. I dette innlegget fortel han om sorga og tapet fjellfolket i...

les mer
Villreinrådets fagdager 2023

Villreinrådets fagdager 2023

Foto: Tor-Arne PaulsenÅrets fagdager blir på Beitostølen Resort den 31. mai og 1. juni (fra lunsj til lunsj). Fagdagene er åpne for alle. For villreinnemnder og -utvalg vil det være et eget landsmøte i forkant av fagdagene. Under ligger et foreløpig program for...

les mer
Villreinen 2023 – artikkelforslag ønskes!

Villreinen 2023 – artikkelforslag ønskes!

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Vi planlegger at Villreinen 2023 vil være klar for utsendelse fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne? «Villreinen» har...

les mer

Villreinrådets fagdager 2023

Foto: Tor-Arne PaulsenÅrets fagdager blir på Beitostølen Resort den 31. mai og 1. juni (fra lunsj til lunsj). Fagdagene er åpne for alle. For villreinnemnder og -utvalg vil det være et eget landsmøte i forkant av fagdagene. Under ligger et foreløpig program for...

Villreinen 2023 – artikkelforslag ønskes!

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Vi planlegger at Villreinen 2023 vil være klar for utsendelse fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne? «Villreinen» har...

Hjernemark hos villrein i Rondane

Av Alina L Evans, Nadine Closset og Andrea Miller, Høgksolen i Innlandet, Rebecca Davidson, Veterinærinstitutt, Geir Rune Rauset, NINA og Hans-Petter Heier Ruud, Sollia Fjellstyre –Reinens hjernemark, Elaphostrongylus rangiferi, er en parasitt som forårsaker skader i...

Saltstein og villrein på ville veier…

Av Bjørnar Ytrehus, Kjersti Selstad Utaaker, Geir Rune Rauset, Olav Strand – Allerede på vinteren 2016 satt vi og planla en forskningsinnsats på hvorfor det så ut til å gå såpass dårlig med villreinbestanden på Knutshø. Fra å være en av de villreinbestandene som hadde...

Storbukkjakt i Hanestad Vestfjell

Av Simen Steigen, jeger, Alvdal –Vi har allerede jaktet etter fjellets nomader siden jakta startet opp 20. august. Kvotene er snart fyllt, men det er fortsatt 2 ubrukte kort igjen, nemlig 2 kort med  fritt dyr. Her i Sølnkletten Villrenområde er vi vokst opp, både jeg...

Hardangervidda – forvaltning med skrantesjuke

Av Endre Lægreid, Villreinnemnda for Hardangervidda – Det var den 3. september 2020 det vart felt ein bukk på Grindetangen på Hardangervidda som viste seg å vera smitta med cwd (cronic wasting disease» , eller skrantesjuke som me kallar det i Norge. Etter hestekuren...

40 år utan reinsdyr!

Av Trond Thiis, fjellfant og jeger, Odda - For oss som jaktar nordaust på Hardangervidda, er det fort å skriva om Vazelina Bilopphøggers sin «11 år utan kvinnfolk» til «40 år utan reinsdyr». Sjølvsagt noko spissformulert, men bodskapen er enkel: Er stamma lita, nyttar...

Rášša – om forvaltning av vill og tam rein

Av Kjell Bitustøyl, frilansjournalist – Eit nytt og omfattande forskingsprosjekt om «forvaltning, forhandling og samskaping for rettferdig og berekraftig arealbruk i reinens landskap» såg dagens ljos våren 2021. Fire aktørar er involvert: Norsk institutt for...

Evenstad – et viktig studie- og forskningssenter

Av Tor Punsvik, pensjonert viltforvalter –  Gjennom 35 år har jeg hatt gleden av samarbeid med Evenstad, en campus innenfor Høgskolen i Innlandet, både som sensor, veileder og underviser. Langt ute i skauen og vekke fra tettsteder, ligger dette senteret for...

Villreinrådets fagdager 2022

Villreinrådet inviterer til årets FAGDAGER 1.-2. juni.   Fagdagene holdes på Spidsbergseter Resort i Rondane. Programmet inneholder flere foredrag om kvalitetsnormarbeidet, vilthelse, reetablering, men også noen øvrige temaer som hva vi kan lære av tamrein,...

Villreinrådets FAGDAGER på Geilo

Årets fagdager i regi av Villreinrådet arrangeres den 13. og 14. oktober på Vestlia Resort, Geilo. Vi har også i år valgt å flytte fagdagene fra juni til oktober på grunn av koronasituasjonen, men håper likevel interessen er stor og at vi vil se mange...

DNT-hytte flyttet til Maihaugen

– Av Ingeborg Wessel Finstad og Louise Brunborg-Næss (DNT) – I vinter ble det gjennomført en ganske spektakulær hytteflytting på Venabygdsfjellet. På en spesiallagd slede ble DNTs hytte Gråhøgdbu fraktet ut av fjellet, til et nytt liv på Maihaugen.Gråhøgdbu ble lagt...

På skotøyet skal jaktfolk kjennes

– Av Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen – Villreinjakt innebærer nesten alltid mye gåing. Gjerne mil etter mil, dag etter dag. Er formen bra vil utbyttet av turen og jakta bli mye større enn om hver kilometer er et slit. Nesten like viktig som god form, er det du...

Kalving på Hardangervidda

 – Av Kjell Bitustøyl, skribent og fotograf – Villrein og verdiar er eit tema som ofte fører til debatt og usemje, kven skal villreinen vera til for – jegerar, forskarar eller oss andre som berre observerer? I denne artikkelen vil eg formidle litt frå ein observatør....

4726 villrein felt i 2020

 – Av Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen – Under villreinjakta i 2020 ble det felt 4726 villrein i Norge. Det er omtrent samme antall som i 2019 hvor 4738 villrein ble felt. For hele landet var det gitt tillatelse til å felle 13 437 villrein, og det betyr en...

Fotråte – en vedvarende utfordring for villreinen

– Av Malin Rokseth Reiten, Veterinærinstuttet og Olav Strand, NINA – (Toppfoto: Villrein med fotråte. Foto: Berit Broen, SNO) Til tross for fotråtes relativt nylige opptreden hos villrein, har sjukdommen historisk sett vært en velkjent og svært tapsbringende sjukdom...

Fjellheimen villreinområde – det grøne fjellet

– Av Siri Wølneberg Bøthun (Sogn Naturforvalting AS), Anders Mossing (Norsk villreinsenter) og Hildegunn Mugås (Fjellheimen villreinutval) – Har du lagt merke til kva fargar som set preg på dei ulike fjellovergangane nokon gong? Dovrefjell er gult, med sine tjukke...

Kva skil villrein frå tamrein?

 – Av Kåre Rudningen, veterinær, bonde og reinsdyrjeger. Tidlegare distriktsveterinær og seniorinspektør i Mattilsynet. – Nordfjella skal huse villreinflokkar i framtida. Frisk villrein. Dels til glede for folk flest, endå meir til glede for uss med rifla over aksla,...

Digitale utgaver

Villreinen 2022
Villreinen 2018
Villrein og ferdsel
Villreinen 2020

Bestille eldre årganger?

Mangler du enkelte årganger av Villreinen? Bestille disse og få komplett samling!
Klikk

Pin It on Pinterest