VILLREINEN

VÅRT ANSVAR!

Bestill Villreinen i papirutgave!

Villreinen 2020

Abonnement?

Villreinen 2020 er på lager. Bestill nå å få den rett i postkassa! Kun kr 150,- + porto!

Setrene i Vesllie på Dovrefjell

Av Per Jordhøy – Stortinget vedtok i 1999 å legge ned det tidligere skytefeltet på Dovrefjell og tilbakeføre det til sivil bruk og forvaltning. Regjeringens vedtak fra 2018 om utvidelse av nasjonalparken på Dovrefjell er en oppfølging av dette. Herunder riving av...

Nedgang i slaktevekter = god forvaltning?

 - Av Kristin Lund Austvik og Jakob Trøan, Forollhogna villreinområde Alderen på bukkene har hatt stort fokus i villreinforvaltningen i mange år, mens alderen på simlene er lite omtalt til tross for at det er vel dokumentert at simler i moden alder (4-10 år) kommer...

Kan genetikken bidra i bekjempelsen av skrantesjuke hos reinsdyr?

Foto: Erik Skjoldal – Av Michael A. Tranulis (NMBU), Jørn Våge (Veterinærinstituttet) og Knut Røed (NMBU) – Da villreinbestanden i Nordfjella (sone 1) ble fjernet, ble de drøyt 2400 dyrene undersøkt for smitte. Det ble påvist til sammen 19 positive dyr og det er gjort...

Fleksibel, smidig og komfortabel rammesekk

Av Kristian Eiken Olsen, Setesdal Ryfylke villreinutvalg – Jeg har brukt Eberlestock F1 pakkrammesystem ca. 30 dager på villreinjakt, både til transport inn til jaktterreng med bagasje og proviant, som jaktsekk og til kjøttbæring. Sekken, eller selve rammen, har også...

Lag dine egne viltpølser

Av Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen - Pølsemaker, pølsemaker - hvor har du gjort av deg?Det å lage pølser er en gammel tradisjon som er beskrevet helt fra sagatiden. Vi kan i hovedsak dele pølser inn i to ulike typer – spekepølse og farsepølse. Inntrykket er at...

Opplæringsjakt på villrein

Av Olav Schrøder, NJFF Aust-Agder – Lykke ved Bukkenuten  Det er august, og tradisjonen tro så er det opplæringsjakt etter villrein på Bjåen turisthytte. Det er 14 personer som er påmeldt, og som har stor sekk, lang rifle og kikkerten i bilen når de sjekker...

Villreinen 2021 – ønsker bidragsytere

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Neste års utgave vil være klar fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne? Innholdsmessig er det alltid stor variasjon og...

Villreinrådets fagdager 2020

Årets fagdager i regi av Villreinrådet går av stabelen den 21. og 22. oktober i Bykle. Fagdagene måtte, som de fleste kjenner til, flyttes fra juni til oktober på grunn av koronasituasjoen. Det er derfor særdeles gledelig at fagdagene er mer enn fulltegnet, og...

Fikk du ikke Villreinen 2020 i postkassa?

Vi har fått tilbakemelding fra flere som ikke fikk årets utgave av årboka Villreinen i Posten, selv om de er abonnenter eller har særbestilt årets utgave. Dette kan ha flere årsaker, men vi har en mistanke om at våre adresselister kan inneholde noen feil eller...

Bukkejakta på Hardangervidda 2019

Av Endre Lægreid, Leiar Villreinnemnda for Hardangervidda – Grunnlag og kvotevedtak Ein lang prosess med stort engasjement frå mange partar rundt Vidda resulterte i ein rein bukke-kvote på Hardangervidda i 2019. Det store engasjementet vekte interesse både i riksmedia...

Hva med sauen, naturen og villreinen i Setesdal Ryfylke?

Av Tor Punsvik, pensjonert viltforvalter i Agder – Det var med ærefrykt og undring jeg mottok invitasjon til å snakke om villrein og sau på årets Sirdalsdager tidlig i september. I kapellet på Tjørhom, midt i «løvens hule» og ved inngangen til landets største...

Bestill temaheftet
Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur!

Villreinrådet i Norge har laget et temahefte med en samling av artikler innen temaene arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur. Samlingen består i hovedsak av artikler som tidligere har vært utgitt i Villreinen. Det har blitt et spennende og omfattende hefte på ca. 130 sider, og trykkes opp i et begrenset antall. I tillegg er temaheftet publisert i en digital utgave (se nedenfor).

Bestilling

Arkeologi, fangstanlegg og fangskultur blir ditt for kun kr 200,- + porto!

NB! Begrenset opplag – forbehold om at heftet kan være utsolgt!

Digitale utgaver:

Villreinen 2020

Bestille eldre årganger?

Mangler du enkelte årganger av Villreinen? Nå kan du bestille disse og få komplett samling!

Klikk

Pin It on Pinterest