VILLREINEN

VÅRT ANSVAR!

Bestill Villreinen i papirutgave!

Abonnement?

Villreinen 2019 er på lager og klar for salg. Kun kr 150,- + porto!

VILLREINEN 2020 – ØNSKER BIDRAGSYTERE

Årboka "Villreinen" har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Neste års utgave vil være klar fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne? Innholdsmessig er det alltid stor variasjon og...

Villreinen 2019 – digital utgave

For å nå enda flere lesere gir Villreinrådet i Norge også ut Villreinen 2019 digitalt. Med digital utgave fritt og lett tilgjengelighet på «alle skjermer», vil forhåpentligvis leserkretsen utvides. Den digitale utgaven er nå tilgjengelig for fri lesing!

Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur – digital utgave

Temahefte "Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur" kan nå leses som digital utgave. Heftet består i hovedsak av en samling artikler som tidligere har vært utgitt i Villreinen. Det har blitt et spennende og omfattende hefte på ca. 130 sider som er  trykket opp i et...

Reinjegeren – DVD

Per Forsetlund har laget flere filmer hvor blant annet reinsjakt i Forollhogna villreinområde har stått i fokus. I den siste filmen «Reinjegeren» tar han oss igjen med til grensefjellene mellom Hedmark og Trøndelag. Forollhogna er velkjent for de fleste...

Jaktkvoter på Hardangervidda

Av Svein Erik Lund, Hardangervidda villreinutval og Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen – Mattilsynet har gitt klare signaler om at de ønsker å nå 99 % sikkerhet for CWD-smittefrihet på Hardangervidda innen fem år – det vil si i løpet 2022. Status etter 2018-jakta...

Drone som alternativ til flytelling

Av Hans-Petter Ruud (fjelloppsyn Sollia) og Erik Hagen (fjelloppsyn Ringebu) – I Norge forvaltes villreinstammene i 23 mer eller mindre atskilte forvaltningsenheter. Innenfor de ulike villreinområdene finnes det ett eller flere villreinutvalg, som står for den daglige...

Vakuumpakker – jegerens nest beste venn

Av Fred Ivar Aasand – Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte meg før jeg fikk en skikkelig vakuumpakker i huset. Når du er så privilegert at du kan bruke noen høstdager i fjellet og du i tillegg er heldig å kan ta meg deg noe av verdens beste råvarer hjem, bør...

Ikke ferdige med skrantesjukebekjempelsen

Av Bjørnar Ytrehus – Jegere, grunneiere og myndigheter har gjort en voldsom innsats for å stanse, og om mulig utrydde, skrantesjuke (CWD) fra Norge. Dette har kostet – på mange vis. Nå gjelder det å ikke la oppgittheten få dominere, men bite tennene sammen og...

Fagdagene på Dombås

Villreinrådets fagdager på Dombås ble åpnet av Villreinrådets leder gjennom 16 år, Øystein Landsgård. Øystein hadde under landsmøtet tidligere på dagen annonsert at han ikke tok gjenvalg, så det var en litt beveget leder under åpningen. Deretter fikk vi presentasjoner...

Vindmøller i Tolga Østfjell/Rendalen?

Tekst og foto: Arne Nyaas Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker ut 13 områder godt egnet for vindkraftutbygging i Norge. Blant disse er Tolga Østfjell/Rendalen. Den endelige rammen for vindkraft i Norge skal fastsettes av Stortinget. Lokalt i Nord-Østerdal...

Temahefte om arkeologi i salg

Villreinrådet i Norge har laget et temahefte med en samling av artikler innen temaene arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur. Samlingen består i hovedsak av artikler som tidligere har vært utgitt i Villreinen. Det har blitt et spennende og omfattende hefte på ca. 130...

Villreinen 2019 i salg

VILLREINEN 2019 er klar for salg og har mye godt lesestoff å by sine lesere. Enten du er jeger, rettighetshaver, forvalter eller forsker bør innholdet i VILLREINEN falle i smak.

Fullblods sekk til villreinjakta

Av Fred Ivar Aasand Jeg har nå testet ryggsekken Stone Glacier 5100 i fire jaktsesonger og vil gjerne dele noen erfaringer. Først vil jeg bare gjøre oppmerksom på at modell 5100 nå er erstattet av Sky 5900, uten at det har stor betydning i denne sammenheng. Det første...

Hva betyr samarbeid innen jaktretter for villreinforvaltningen?

Av Tor Punsvik og Bjørn Egil Flø Kvaliteten på forvaltningen av våre villreinområder varierer, ikke minst skyldes dette hvordan rettighetshavernes organisering fungerer. Dårlig rettighetshaveroppslutning gir svake villreinutvalg, mange vald, lave fellingsprosenter og...

Villreinrådets fagdager 2019

Villreinrådet i Norge har gleden av å invitere til årets fagdager 6. og 7. juni (fra lunsj til lunsj). Årets fagdager er de sjette i rekken og arrangeres på på Dombås hotell. Fagdagene er åpne for alle. For villreinnemnder og -utvalg vil det være et eget landsmøte i...

Vevd sammen i livet og kunsten

Kajsa Zetterquist og Per Adde i Pers atelier oktober 2018.Tekst: Jørn Thomassen, foto: Jørn Thomassen/Kari H. Bachke AndresenDet måtte bare bli slik! Jeg ble forespurt av tidsskriftet «Villreinen» om å lage et portrettintervju av kunstneren Per Adde som jeg har kjent...

Skrantesjukehåndteringen og samfunnssikkerhet

Av Tor Punsvik Skrantesjuka er den største trusselen norske og europeiske hjorteviltbestander noen gang har stått overfor. Har Regjeringen håndtert denne utfordringen på en betryggende måte? Etter min og manges oppfatning et klart NEI. Forfatteren mener bl.a. at...

Lang tunnel kan redde villreintrekk

Av Tor Punsvik og Lars Arne BayNy E134 skal bli hovedveiforbindelse mellom øst og vest i framtida, og mangedoblet biltrafikk ligger i planene. For å spare penger er vegmyndighetene pålagt å planlegge strekningen Vågslid i Vinje til Seljestad i Odda uten den lange...

Bestill temaheftet
Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur!

Villreinrådet i Norge har laget et temahefte med en samling av artikler innen temaene arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur. Samlingen består i hovedsak av artikler som tidligere har vært utgitt i Villreinen. Det har blitt et spennende og omfattende hefte på ca. 130 sider, og trykkes opp i et begrenset antall. I tillegg er temaheftet publisert i en digital utgave (se nedenfor).

Bestilling

Arkeologi, fangstanlegg og fangskultur er klar for utsendelse.
Kun kr 200,- + porto!

NB! Begrenset opplag og vi må derfor ta et forbehold om at heftet kan være utsolgt!

Digitale utgaver:

Bestille eldre årganger?

Mangler du enkelte årganger av Villreinen? Nå kan du bestille disse og få komplett samling!

Klikk