VILLREINEN

VÅRT ANSVAR!

Bestill Villreinen i papirutgave!

Abonnement?

Villreinen 2019 er under utarbeidelse og blir sendt abonnenter ca 1. juni. Kun kr 150,- + porto!

Bestill temaheftet
Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur!

Villreinrådet i Norge har laget et temahefte med en samling av artikler innen temaene arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur. Samlingen består i hovedsak av artikler som tidligere har vært utgitt i Villreinen. Det har blitt et spennende og omfattende hefte på ca. 130 sider, og trykkes opp i et begrenset antall. I tillegg vil temaheftet bli publisert i en digital utgave.

Bestilling

Arkeologi, fangstanlegg og fangskultur er under utarbeidelse og blir klart for utsendelse/salg ca. 1. juni.
Kun kr 200,- + porto!

NB! Begrenset opplag og vi må derfor ta et forbehold om at heftet kan være utsolgt!

Les Villreinen 2018 i digital utgave!

VILLREINEN 2018 har mye interessant lesestoff å by sine lesere og er nå tilgjengelig i digital utgave. Enten du er jeger, rettighetshaver, forvalter eller forsker, bør innholdet i VILLREINEN falle i smak.

Klikk på bildet!

Fullblods sekk til villreinjakta

Av Fred Ivar Aasand Jeg har nå testet ryggsekken Stone Glacier 5100 i fire jaktsesonger og vil gjerne dele noen erfaringer. Først vil jeg bare gjøre oppmerksom på at modell 5100 nå er erstattet av Sky 5900, uten at det har stor betydning i denne sammenheng.Det første...

Hva betyr samarbeid innen jaktretter for villreinforvaltningen?

Av Tor Punsvik og Bjørn Egil Flø Kvaliteten på forvaltningen av våre villreinområder varierer, ikke minst skyldes dette hvordan rettighetshavernes organisering fungerer. Dårlig rettighetshaveroppslutning gir svake villreinutvalg, mange vald, lave fellingsprosenter og...

Villreinrådets fagdager 2019

Villreinrådet i Norge har gleden av å invitere til årets fagdager 6. og 7. juni (fra lunsj til lunsj). Årets fagdager er de sjette i rekken og arrangeres på på Dombås hotell. Fagdagene er åpne for alle. For villreinnemnder og -utvalg vil det være et eget landsmøte i...

Vevd sammen i livet og kunsten

Kajsa Zetterquist og Per Adde i Pers atelier oktober 2018.Tekst: Jørn Thomassen, foto: Jørn Thomassen/Kari H. Bachke AndresenDet måtte bare bli slik! Jeg ble forespurt av tidsskriftet «Villreinen» om å lage et portrettintervju av kunstneren Per Adde som jeg har kjent...

Skrantesjukehåndteringen og samfunnssikkerhet

Av Tor Punsvik Skrantesjuka er den største trusselen norske og europeiske hjorteviltbestander noen gang har stått overfor. Har Regjeringen håndtert denne utfordringen på en betryggende måte? Etter min og manges oppfatning et klart NEI. Forfatteren mener bl.a. at...

Lang tunnel kan redde villreintrekk

Av Tor Punsvik og Lars Arne BayNy E134 skal bli hovedveiforbindelse mellom øst og vest i framtida, og mangedoblet biltrafikk ligger i planene. For å spare penger er vegmyndighetene pålagt å planlegge strekningen Vågslid i Vinje til Seljestad i Odda uten den lange...

VILLREINEN 2019 – ØNSKER BIDRAGSYTERE

Årboka "Villreinen" har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Neste års utgave vil være klar fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne? Innholdsmessig er det alltid stor variasjon og...