fbpx
Villreinjakt i Sølnkletten
Villrein og ferdsel

Temahefte Villrein og ferdsel er et helt nytt temahefte med utgivelse nå i desember 2021. Heftet er på 152 sider og koster kr 200,- + porto.

Villreinen 2021

Bestill Villreinen 2021 nå å få den rett i postkassa! Kun kr 150,- + porto!

Villreinen 2020

Arkeologi, fangstanlegg og fangskultur blir ditt for kun kr 200,- + porto!  Temaheftet er på 130 sider, og er også utgitt i en digital utgave (se nedenfor).

Abonnement eller bestilling?

Villreinrådets FAGDAGER på Geilo

Villreinrådets FAGDAGER på Geilo

Årets fagdager i regi av Villreinrådet arrangeres den 13. og 14. oktober på Vestlia Resort, Geilo. Vi har også i år valgt å flytte fagdagene fra juni til oktober på grunn av koronasituasjonen, men håper likevel interessen er stor og at vi vil se mange...

les mer
DNT-hytte flyttet til Maihaugen

DNT-hytte flyttet til Maihaugen

– Av Ingeborg Wessel Finstad og Louise Brunborg-Næss (DNT) – I vinter ble det gjennomført en ganske spektakulær hytteflytting på Venabygdsfjellet. På en spesiallagd slede ble DNTs hytte Gråhøgdbu fraktet ut av fjellet, til et nytt liv på Maihaugen.Gråhøgdbu ble lagt...

les mer
På skotøyet skal jaktfolk kjennes

På skotøyet skal jaktfolk kjennes

– Av Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen – Villreinjakt innebærer nesten alltid mye gåing. Gjerne mil etter mil, dag etter dag. Er formen bra vil utbyttet av turen og jakta bli mye større enn om hver kilometer er et slit. Nesten like viktig som god form, er det du...

les mer

Villreinrådets FAGDAGER på Geilo

Årets fagdager i regi av Villreinrådet arrangeres den 13. og 14. oktober på Vestlia Resort, Geilo. Vi har også i år valgt å flytte fagdagene fra juni til oktober på grunn av koronasituasjonen, men håper likevel interessen er stor og at vi vil se mange...

DNT-hytte flyttet til Maihaugen

– Av Ingeborg Wessel Finstad og Louise Brunborg-Næss (DNT) – I vinter ble det gjennomført en ganske spektakulær hytteflytting på Venabygdsfjellet. På en spesiallagd slede ble DNTs hytte Gråhøgdbu fraktet ut av fjellet, til et nytt liv på Maihaugen.Gråhøgdbu ble lagt...

På skotøyet skal jaktfolk kjennes

– Av Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen – Villreinjakt innebærer nesten alltid mye gåing. Gjerne mil etter mil, dag etter dag. Er formen bra vil utbyttet av turen og jakta bli mye større enn om hver kilometer er et slit. Nesten like viktig som god form, er det du...

Kalving på Hardangervidda

 – Av Kjell Bitustøyl, skribent og fotograf – Villrein og verdiar er eit tema som ofte fører til debatt og usemje, kven skal villreinen vera til for – jegerar, forskarar eller oss andre som berre observerer? I denne artikkelen vil eg formidle litt frå ein observatør....

4726 villrein felt i 2020

 – Av Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen – Under villreinjakta i 2020 ble det felt 4726 villrein i Norge. Det er omtrent samme antall som i 2019 hvor 4738 villrein ble felt. For hele landet var det gitt tillatelse til å felle 13 437 villrein, og det betyr en...

Fotråte – en vedvarende utfordring for villreinen

– Av Malin Rokseth Reiten, Veterinærinstuttet og Olav Strand, NINA – (Toppfoto: Villrein med fotråte. Foto: Berit Broen, SNO) Til tross for fotråtes relativt nylige opptreden hos villrein, har sjukdommen historisk sett vært en velkjent og svært tapsbringende sjukdom...

Fjellheimen villreinområde – det grøne fjellet

– Av Siri Wølneberg Bøthun (Sogn Naturforvalting AS), Anders Mossing (Norsk villreinsenter) og Hildegunn Mugås (Fjellheimen villreinutval) – Har du lagt merke til kva fargar som set preg på dei ulike fjellovergangane nokon gong? Dovrefjell er gult, med sine tjukke...

Kva skil villrein frå tamrein?

 – Av Kåre Rudningen, veterinær, bonde og reinsdyrjeger. Tidlegare distriktsveterinær og seniorinspektør i Mattilsynet. – Nordfjella skal huse villreinflokkar i framtida. Frisk villrein. Dels til glede for folk flest, endå meir til glede for uss med rifla over aksla,...

Må vår «hellige» frie ferdselsrett i utmark vike for å sikre villreinstammer?

 – Av Tor Punsvik, Pensjonert viltforvalter i Agder – Vi nordmenn nyter og verdsetter vår frie ferdselsrett i utmark, og tar den som naturgitt. Men også den er gitt rammer, og skal ikke true våre villreinstammer og øvrige natur. Mye kan gjøres med frivillighet, men...

Gevirgnaging hjå reinen i Nordfjella – ein drivar i utviklinga av skrantesjuke?

 – Av Kåre Rudningen, veterinær, bonde og reinsdyrjeger. Tidlegare distriktsveterinær og seniorinspektør i Mattilsynet – Gevirgnaging kallar me det når reinsdyr gneg på gevira til andre individ i flokken, før gevira blir felte. Dette er ikkje det same som tygging på...

Hva med sauen, naturen og villreinen i Setesdal Ryfylke?

Av Tor Punsvik, pensjonert viltforvalter i Agder –Det var med ærefrykt og undring jeg mottok invitasjon til å snakke om villrein og sau på årets Sirdalsdager tidlig i september. I kapellet på Tjørhom, midt i «løvens hule» og ved inngangen til landets største...

Nedgang i slaktevekter = god forvaltning?

 - Av Kristin Lund Austvik og Jakob Trøan, Forollhogna villreinområde Alderen på bukkene har hatt stort fokus i villreinforvaltningen i mange år, mens alderen på simlene er lite omtalt til tross for at det er vel dokumentert at simler i moden alder (4-10 år) kommer...

Lag dine egne viltpølser

Av Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen - Pølsemaker, pølsemaker - hvor har du gjort av deg?Det å lage pølser er en gammel tradisjon som er beskrevet helt fra sagatiden. Vi kan i hovedsak dele pølser inn i to ulike typer – spekepølse og farsepølse. Inntrykket er at...

Opplæringsjakt på villrein

Av Olav Schrøder, NJFF Aust-Agder – Lykke ved Bukkenuten Det er august, og tradisjonen tro så er det opplæringsjakt etter villrein på Bjåen turisthytte. Det er 14 personer som er påmeldt, og som har stor sekk, lang rifle og kikkerten i bilen når de sjekker...

Bukkejakta på Hardangervidda 2019

Av Endre Lægreid, Leiar Villreinnemnda for Hardangervidda – Grunnlag og kvotevedtak Ein lang prosess med stort engasjement frå mange partar rundt Vidda resulterte i ein rein bukke-kvote på Hardangervidda i 2019. Det store engasjementet vekte interesse både i riksmedia...

Setrene i Vesllie på Dovrefjell

Av Per Jordhøy – Stortinget vedtok i 1999 å legge ned det tidligere skytefeltet på Dovrefjell og tilbakeføre det til sivil bruk og forvaltning. Regjeringens vedtak fra 2018 om utvidelse av nasjonalparken på Dovrefjell er en oppfølging av dette. Herunder riving av...

Fleksibel, smidig og komfortabel rammesekk

Av Kristian Eiken Olsen, Setesdal Ryfylke villreinutvalg – Jeg har brukt Eberlestock F1 pakkrammesystem ca. 30 dager på villreinjakt, både til transport inn til jaktterreng med bagasje og proviant, som jaktsekk og til kjøttbæring. Sekken, eller selve rammen, har også...

Kan genetikken bidra i bekjempelsen av skrantesjuke hos reinsdyr?

Foto: Erik Skjoldal – Av Michael A. Tranulis (NMBU), Jørn Våge (Veterinærinstituttet) og Knut Røed (NMBU) – Da villreinbestanden i Nordfjella (sone 1) ble fjernet, ble de drøyt 2400 dyrene undersøkt for smitte. Det ble påvist til sammen 19 positive dyr og det er gjort...

Digitale utgaver:

Villreinen 2020

Bestille eldre årganger?

Mangler du enkelte årganger av Villreinen? Bestille disse og få komplett samling!
Klikk

Pin It on Pinterest