fbpx

Villreinen

– vårt ansvar!
Rášša – om forvaltning av vill og tam rein

Rášša – om forvaltning av vill og tam rein

Av Kjell Bitustøyl, frilansjournalist – Eit nytt og omfattande forskingsprosjekt om «forvaltning, forhandling og samskaping for rettferdig og berekraftig arealbruk i reinens landskap» såg dagens ljos våren 2021. Fire aktørar er involvert: Norsk institutt for...

les mer
Evenstad – et viktig studie- og forskningssenter

Evenstad – et viktig studie- og forskningssenter

Av Tor Punsvik, pensjonert viltforvalter –  Gjennom 35 år har jeg hatt gleden av samarbeid med Evenstad, en campus innenfor Høgskolen i Innlandet, både som sensor, veileder og underviser. Langt ute i skauen og vekke fra tettsteder, ligger dette senteret for...

les mer
Villreinen 2022

Villreinen 2022

Villreinen 2022 er nå på lager og kan bestilles i nettbutikken. Her kan du betale med Vipps, bankkort eller få faktura. Årets utgave av årboka Villreinen inneholder 104 sider med aktuelt villreinstoff. Du får et førsteinntrykk av innholdet ved å skjele til...

les mer

Rášša – om forvaltning av vill og tam rein

Av Kjell Bitustøyl, frilansjournalist – Eit nytt og omfattande forskingsprosjekt om «forvaltning, forhandling og samskaping for rettferdig og berekraftig arealbruk i reinens landskap» såg dagens ljos våren 2021. Fire aktørar er involvert: Norsk institutt for...

Evenstad – et viktig studie- og forskningssenter

Av Tor Punsvik, pensjonert viltforvalter –  Gjennom 35 år har jeg hatt gleden av samarbeid med Evenstad, en campus innenfor Høgskolen i Innlandet, både som sensor, veileder og underviser. Langt ute i skauen og vekke fra tettsteder, ligger dette senteret for...

Villreinrådets fagdager 2022

Villreinrådet inviterer til årets FAGDAGER 1.-2. juni.   Fagdagene holdes på Spidsbergseter Resort i Rondane. Programmet inneholder flere foredrag om kvalitetsnormarbeidet, vilthelse, reetablering, men også noen øvrige temaer som hva vi kan lære av tamrein,...

Villreinen 2022 – artikkelforslag ønskes!

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Vi planlegger at Villreinen 2022 vil være klar for utsendelse fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne? «Villreinen» har...

Villreinrådets FAGDAGER på Geilo

Årets fagdager i regi av Villreinrådet arrangeres den 13. og 14. oktober på Vestlia Resort, Geilo. Vi har også i år valgt å flytte fagdagene fra juni til oktober på grunn av koronasituasjonen, men håper likevel interessen er stor og at vi vil se mange...

DNT-hytte flyttet til Maihaugen

– Av Ingeborg Wessel Finstad og Louise Brunborg-Næss (DNT) – I vinter ble det gjennomført en ganske spektakulær hytteflytting på Venabygdsfjellet. På en spesiallagd slede ble DNTs hytte Gråhøgdbu fraktet ut av fjellet, til et nytt liv på Maihaugen.Gråhøgdbu ble lagt...

På skotøyet skal jaktfolk kjennes

– Av Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen – Villreinjakt innebærer nesten alltid mye gåing. Gjerne mil etter mil, dag etter dag. Er formen bra vil utbyttet av turen og jakta bli mye større enn om hver kilometer er et slit. Nesten like viktig som god form, er det du...

Kalving på Hardangervidda

 – Av Kjell Bitustøyl, skribent og fotograf – Villrein og verdiar er eit tema som ofte fører til debatt og usemje, kven skal villreinen vera til for – jegerar, forskarar eller oss andre som berre observerer? I denne artikkelen vil eg formidle litt frå ein observatør....

4726 villrein felt i 2020

 – Av Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen – Under villreinjakta i 2020 ble det felt 4726 villrein i Norge. Det er omtrent samme antall som i 2019 hvor 4738 villrein ble felt. For hele landet var det gitt tillatelse til å felle 13 437 villrein, og det betyr en...

Fotråte – en vedvarende utfordring for villreinen

– Av Malin Rokseth Reiten, Veterinærinstuttet og Olav Strand, NINA – (Toppfoto: Villrein med fotråte. Foto: Berit Broen, SNO) Til tross for fotråtes relativt nylige opptreden hos villrein, har sjukdommen historisk sett vært en velkjent og svært tapsbringende sjukdom...

Fjellheimen villreinområde – det grøne fjellet

– Av Siri Wølneberg Bøthun (Sogn Naturforvalting AS), Anders Mossing (Norsk villreinsenter) og Hildegunn Mugås (Fjellheimen villreinutval) – Har du lagt merke til kva fargar som set preg på dei ulike fjellovergangane nokon gong? Dovrefjell er gult, med sine tjukke...

Kva skil villrein frå tamrein?

 – Av Kåre Rudningen, veterinær, bonde og reinsdyrjeger. Tidlegare distriktsveterinær og seniorinspektør i Mattilsynet. – Nordfjella skal huse villreinflokkar i framtida. Frisk villrein. Dels til glede for folk flest, endå meir til glede for uss med rifla over aksla,...

Må vår «hellige» frie ferdselsrett i utmark vike for å sikre villreinstammer?

 – Av Tor Punsvik, Pensjonert viltforvalter i Agder – Vi nordmenn nyter og verdsetter vår frie ferdselsrett i utmark, og tar den som naturgitt. Men også den er gitt rammer, og skal ikke true våre villreinstammer og øvrige natur. Mye kan gjøres med frivillighet, men...

Gevirgnaging hjå reinen i Nordfjella – ein drivar i utviklinga av skrantesjuke?

 – Av Kåre Rudningen, veterinær, bonde og reinsdyrjeger. Tidlegare distriktsveterinær og seniorinspektør i Mattilsynet – Gevirgnaging kallar me det når reinsdyr gneg på gevira til andre individ i flokken, før gevira blir felte. Dette er ikkje det same som tygging på...

Hva med sauen, naturen og villreinen i Setesdal Ryfylke?

Av Tor Punsvik, pensjonert viltforvalter i Agder –Det var med ærefrykt og undring jeg mottok invitasjon til å snakke om villrein og sau på årets Sirdalsdager tidlig i september. I kapellet på Tjørhom, midt i «løvens hule» og ved inngangen til landets største...

Nedgang i slaktevekter = god forvaltning?

 - Av Kristin Lund Austvik og Jakob Trøan, Forollhogna villreinområde Alderen på bukkene har hatt stort fokus i villreinforvaltningen i mange år, mens alderen på simlene er lite omtalt til tross for at det er vel dokumentert at simler i moden alder (4-10 år) kommer...

Lag dine egne viltpølser

Av Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen - Pølsemaker, pølsemaker - hvor har du gjort av deg?Det å lage pølser er en gammel tradisjon som er beskrevet helt fra sagatiden. Vi kan i hovedsak dele pølser inn i to ulike typer – spekepølse og farsepølse. Inntrykket er at...

Opplæringsjakt på villrein

Av Olav Schrøder, NJFF Aust-Agder – Lykke ved Bukkenuten Det er august, og tradisjonen tro så er det opplæringsjakt etter villrein på Bjåen turisthytte. Det er 14 personer som er påmeldt, og som har stor sekk, lang rifle og kikkerten i bilen når de sjekker...

Digitale utgaver

Villrein og ferdsel
Villreinen 2020
Villreinen 2018

Bestille eldre årganger?

Mangler du enkelte årganger av Villreinen? Bestille disse og få komplett samling!
Klikk

Pin It on Pinterest