VILLREINEN er Norges mest leste villreinblad og nyter stor anseelse i markedet. Magasinet distribueres til samtlige villreinområder, og sendes faste abonnenter umiddelbart etter utgivelse i månedsskiftet mai/juni.

Lesere er jegere, oppsynsmenn og -kvinner, forskere, ansatte i forvaltningen på alle nivåer – kort sagt fjellfolk med høy kunnskap og høye krav til jakt, bekledning, utstyr, våpen og proviantering.

Ta kontakt med vår annonseselger:
Jan Erik Nygård, Ulvenveien 123 B, 0665 OSLO
Telefon: 913 52 402 Epost: nygjan@online.no

Her finner du annonseinformasjon.

Share This