fbpx
Villreinen 2024 – artikkelforslag ønskes!

Villreinen 2024 – artikkelforslag ønskes!

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Vi planlegger at Villreinen 2024 vil være klar for utsendelse fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne?

«Villreinen» har etablert seg med et mangfoldig innhold og bredde i det som publiseres. Dette skyldes mangfoldet av bidragsytere med ulike bakgrunner som alltid leverer interessante og lærerike artikler. Felles for dem alle er interessen for norsk fjellnatur og spesielt fascinasjonen for villreinen.

Redaksjonen oppfordrer til å melde inn artikkelforslag nå for å delta som bidragsyter i «Villreinen 2024». Vi ønsker også tips til gode artikler eller forslag til profileringsverdige personer innenfor villreinfamilien. Fristen for å sende inn artikkelforslag er satt til 10. februar. Ved eventuelle spørsmål oppfordres man til å ta kontakt med redaktør Fred Ivar Aasand for å avklare prosessen.

Som en takk for bidragene vil bidragsyterne være blant de første som mottar Villreinen 2024 – rett etter utgivelsen.

  Tidsplan for «Villreinen 2024»

  (eksakte møtedatoer etc er ikke satt – forbehold om endringer) 

  • 10. februar 2024: Frist for å melde fra om aktuelle artikler/saker
  • 14. februar 2024: Styremøte (Teams)
  • 1. mars 2024: Frist for å levere tekst og bilder til redaktør
  • Primo mars 2024: Ombrekkingen starter
  • Medio april 2024: Styremøte (med redaksjonsrådsmøte)
  • Primo mai 2024: Trykkeklar PDF sendes Villreinrådet (siste sjekk)
  • Medio mai 2024: De siste annonsene leveres redaktør
  • Medio mai 2024: Trykkeklar PDF sendes valgt trykkeri
  • Ultimo mai 2024: “Villreinen 2024” leveres fra trykkeriet
  • Primo juni: Villreinrådets Fagdager (distribusjon av Villreinen)

  Pin It on Pinterest