Fikk du ikke Villreinen 2020 i postkassa?

Fikk du ikke Villreinen 2020 i postkassa?

Vi har fått tilbakemelding fra flere som ikke fikk årets utgave av årboka Villreinen i Posten, selv om de er abonnenter eller har særbestilt årets utgave.

Dette kan ha flere årsaker, men vi har en mistanke om at våre adresselister kan inneholde noen feil eller mangler.

Posten har blitt veldig nøye på at adressen må inneholde en veiadresse, og dette kan nok mangle, spesielt på noen de gamle adressene vi har i vårt register.

Vi ber derfor de av dere som opplevde at Villreinen 2020 ikke kom som forventet og fylle ut bestillingsskjemaet nedenfor. Skriv «adresseoppdatering» i kommentarfeltet, så skal vi få oppdatert vårt register slik at neste års utgave kommer til riktig adresse til rett tidspunkt.

På forhånd takk for hjelpen!

Villreinrådets fagdager 2020

Villreinrådets fagdager 2020

Årets fagdager i regi av Villreinrådet går av stabelen den 21. og 22. oktober i Bykle. Fagdagene måtte, som de fleste kjenner til, flyttes fra juni til oktober på grunn av koronasituasjoen. Det er derfor særdeles gledelig at fagdagene er mer enn fulltegnet, og ventelista lang. Villreinrådet vil derfor streame arrangementet slik at alle som ikke kom med, og alle andre som er interessert i villrein og villreinforvaltning, kan følge arrangementet fra «hvor som helst» og på «hvilken som helst enhet». Streamen blir sendt på Facebooksiden til Villreinen og det vil ikke kreves noen innlogging eller «kode». Vi gjør også opptak av streamen slik at de som ikke har anledning til å se det direkte, kan få det med seg i ettertid. Opptaket legges også på Facebooksiden til Villreinen.

Årets fagdager vil blant annet fokusere på den store utfordringen knyttet til hyttebygging i villreinområder. Vi får flere eksempler og foredrag knyttet til den problematikken. Vi får også informasjon om de lokale villreinområdene Setesdal-Ryfylke og Setesdal-Austhei, om lokal «adaptiv» løypeforvaltning og om verdiskapingsprosjektet Fjellreinskolen.

Den planlagte befaringen til området Store Urar utgår pga utfordringer med busstransport og covid-19, men vi får i stedet et spennende besøk og omvisning på Fjellreinskulen på Hovden. Før middag så blir det noen smakebiter fra Setesdalskulturen og visstnok med både stev og dans.

Det er mye nytt som skjer innenfor villreinforvaltning nå – og spesielt med tanke på kvalitetsnormen som akkurat er vedtatt av regjeringen. Politisk ledelse i Klima – og Miljødepartementet vil være tilstede og holde innlegg, og Miljødirektoratet, samt Landbruk – og Matdepartementet vil orientere om alt det nye som er på gang. Vi får også en oppdatering på det som skjer og har skjedd innenfor vilthelse.

Her er programmet for FAGDAGENE.

Villreinen 2020

Villreinen 2020

Det gjøres mye god villreinforskning i Norge, og det er vesentlig at dette blir tilgjengeliggjort utover den engere krets. Villreinen tar derfor mål av seg å være den valgte budbringeren – altså det foretrukne populærvitenskapelige villreintidsskriftet. Det betyr ikke at vi ikke slipper til mindre vitenskapelig baserte synspunkter, innspill og «korrektiver» til den «offisielle» villreinforvaltningen.

Som oversikten under viser, inneholder Villreinen 2020 et stort spenn av interessante artikler…

Villreinen 2020 innhold

Det er gledelig å melde at de siste års negative trend i salget av årboka Villreinen kan være snudd – i hvert fall fikk vi en hyggelig økning i salget av 2019-utgaven. La oss håpe det ikke var et blaff, men at vi kan gå inn i en epoke med en positiv trend i salg og distribusjon av «Norges beste» formidlingskanal for villreinstoff.

Håper dere finner årets utgave av Villreinen relevant og interessant!

VILLREINEN 2020 – ØNSKER BIDRAGSYTERE

VILLREINEN 2020 – ØNSKER BIDRAGSYTERE

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Neste års utgave vil være klar fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne?

Innholdsmessig er det alltid stor variasjon og bredde i det som kommer på trykk i «Villreinen». Mange bidragsytere, med ulik bakgrunn, bidrar til at Villreinen alltid presenterer interessante og lærerike artikler. Fellesnevneren er interessen for norsk fjellnatur – og ikke minst – dragningen mot grådyra.

Meld inn artikkelforslag nå!

Redaksjonen håper at du blir blant bidragsyterne i «Villreinen 2020»! Eller kanskje du har tips om en god artikkel, eller forslag til en «bauta» innen villreinfamilien som bør profileres? Send inn ditt artikkelforslag innen 31. januar. Det er bare å ta kontakt med redaktør Fred Ivar Aasand, så blir vi enige om hvordan dette skal gjøres. Som belønnning for artikkelen og bildene blir du blant de første som får tilsendt neste års utgave av årboka, rett etter utgivelse.

Tidsplan for «Villreinen 2020» (forbehold om endringer)

  • 31. januar 2020: Frist for å melde fra om aktuelle artikler/saker
  • 29.-30. januar 2020: Styremøte med redaksjonsrådsmøte
  • 1. mars 2020: Frist for å levere tekst og bilder til redaktør
  • 2. mars 2020: Ombrekkingen starter
  • 16.-17. april 2020: Styremøte (med redaksjonsrådsmøte)
  • 24. april 2020: De siste annonsene leveres red.
  • 28. april 2020: Trykkeklar PDF sendes Villreinrådet (siste sjekk)
  • 8. mai 2020: Trykkeklar PDF sendes valgt trykkeri
  • 26. mai 2020: “Villreinen 2020” leveres på Honne
  • 3.-4. juni 2020: Fagdager i Bykle (fordeling/utkjøring og distribusjon av Villreinen)

Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur – digital utgave

Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur – digital utgave

Temahefte «Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur» kan nå leses som digital utgave. Heftet består i hovedsak av en samling artikler som tidligere har vært utgitt i Villreinen. Det har blitt et spennende og omfattende hefte på ca. 130 sider som er  trykket opp i et begrenset antall.

Temaheftet Arkeologi, fangstanlegg og fangstkulturer kan også bestilles i papirutgave!

Kr 200,-

Bestill NÅ!

NB! Begrenset opplag og vi må derfor ta et forbehold om at temaheftet kan være utsolgt!

Interessert i mer stoff om villrein?

Fagdagene på Dombås

Fagdagene på Dombås

Villreinrådets fagdager på Dombås ble åpnet av Villreinrådets leder gjennom 16 år, Øystein Landsgård. Øystein hadde under landsmøtet tidligere på dagen annonsert at han ikke tok gjenvalg, så det var en litt beveget leder under åpningen.

Deretter fikk vi presentasjoner fra de nærliggende villreinområdene, Snøhetta, Rondane og Breheimen-Reinheimen. Dombås er jo mitt i smørøyet når det gjelder villrein og veldig interessant å høre om drift, organisering og utfordringer i disse villreinområdene.

Så fikk vi en nyttig gjennomgang av bakgrunnen for NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Marte Lundsbakken fra NVE la spesiell vekt på kunnskapsgrunnlaget og metodikken bak de forslagene NVE endte opp med i sin plan.

Fangstanlegget på Verket

Etter at Rolf Sørumgard ga oss en introduksjon til historisk villreinfangst og fornminner, dro vi på en meget interessant og lærerik ekskursjon til massefangstanlegget på Verket.

Og selv om det ble litt bløtt for de av oss som var dårlig kledd, tror jeg de fleste syntes det var spennende å bruke fantasien å se for seg hvordan våre forfedre for ca. 1000 år siden systematisk kunne fange inn store mengder reinsdyr.

De fleste av deltakerne samlet på Verket massefangstanlegg ved Dombås.

Villreinalliansen

Veldig hyggelig at Siri Parmann fra NJFF tok turen til Dombås og fagdagene. Det er viktig å ha med en seriøs aktør som NJFF i villreinfamilien. NJFF har en sentral rolle i opprettelsen og driften av Villreinalliansen, og vi bør kunne knytte forventninger til at en slik allianse vil gi større tyngde og påvirkningskraft i viktige villreinspørsmål.

Framtida er digital?

Allerede er det mange jegere som i år ikke lenger har jegeravgiftskortet på papir, men kun liggende på smarttelefonen med en QR-kode som identifikasjon. Erik Lund fra Miljødirektoratet informerte blant annet om «Min jegerside» hos Brønnøysundregistrene, «sett og skutt»-appen som skal lanseres før jaktstart og om digital skyteprøve fra 2020. Digitalt kontrollkort kommer nok også når man får utviklet et alternativ som ivaretar dagens papirkort-funksjoner på en tilfredsstillende måte.

Avslutningsvis oppsummerte Tor Punsvik med «the best fagdager ever» – så stor takk til Christian Hillmann og Øystein Landsgård for vel gjennomført!

Fullsatt sal under Villreinrådets fagdager på Dombås.

Pin It on Pinterest