Villreinrådets fagdager 2019

Villreinrådet i Norge har gleden av å invitere til årets fagdager 6. og 7. juni (fra lunsj til lunsj). Årets fagdager er de sjette i rekken og arrangeres på på Dombås hotell. Fagdagene er åpne for alle. For villreinnemnder og -utvalg vil det være et eget landsmøte i...

les mer

Vevd sammen i livet og kunsten

Kajsa Zetterquist og Per Adde i Pers atelier oktober 2018.Tekst: Jørn Thomassen, foto: Jørn Thomassen/Kari H. Bachke AndresenDet måtte bare bli slik! Jeg ble forespurt av tidsskriftet «Villreinen» om å lage et portrettintervju av kunstneren Per Adde som jeg har kjent...

les mer

Lang tunnel kan redde villreintrekk

Av Tor Punsvik og Lars Arne BayNy E134 skal bli hovedveiforbindelse mellom øst og vest i framtida, og mangedoblet biltrafikk ligger i planene. For å spare penger er vegmyndighetene pålagt å planlegge strekningen Vågslid i Vinje til Seljestad i Odda uten den lange...

les mer

VILLREINEN 2019 – ØNSKER BIDRAGSYTERE

Årboka "Villreinen" har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Neste års utgave vil være klar fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne? Innholdsmessig er det alltid stor variasjon og...

les mer
Share This