Villreinen 2019 – digital utgave

Villreinen 2019 – digital utgave

For å nå enda flere lesere gir Villreinrådet i Norge også ut Villreinen 2019 digitalt. Med digital utgave fritt og lett tilgjengelighet på «alle skjermer», vil forhåpentligvis leserkretsen utvides. Den digitale utgaven er nå tilgjengelig for fri lesing!

les mer
Reinjegeren – DVD

Reinjegeren – DVD

Per Forsetlund har laget flere filmer hvor blant annet reinsjakt i Forollhogna villreinområde har stått i fokus. I den siste filmen «Reinjegeren» tar han oss igjen med til grensefjellene mellom Hedmark og Trøndelag. Forollhogna er velkjent for de fleste...

les mer
Jaktkvoter på Hardangervidda

Jaktkvoter på Hardangervidda

Av Svein Erik Lund, Hardangervidda villreinutval og Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen – Mattilsynet har gitt klare signaler om at de ønsker å nå 99 % sikkerhet for CWD-smittefrihet på Hardangervidda innen fem år – det vil si i løpet 2022. Status etter 2018-jakta...

les mer
Drone som alternativ til flytelling

Drone som alternativ til flytelling

Av Hans-Petter Ruud (fjelloppsyn Sollia) og Erik Hagen (fjelloppsyn Ringebu) – I Norge forvaltes villreinstammene i 23 mer eller mindre atskilte forvaltningsenheter. Innenfor de ulike villreinområdene finnes det ett eller flere villreinutvalg, som står for den daglige...

les mer
Vakuumpakker – jegerens nest beste venn

Vakuumpakker – jegerens nest beste venn

Av Hans-Petter Ruud (fjelloppsyn Sollia) og Erik Hagen (fjelloppsyn Ringebu) – I Norge forvaltes villreinstammene i 23 mer eller mindre atskilte forvaltningsenheter. Innenfor de ulike villreinområdene finnes det ett eller flere villreinutvalg, som står for den daglige...

les mer
Fagdagene på Dombås

Fagdagene på Dombås

Av Bjørnar Ytrehus – Jegere, grunneiere og myndigheter har gjort en voldsom innsats for å stanse, og om mulig utrydde, skrantesjuke (CWD) fra Norge. Dette har kostet – på mange vis. Nå gjelder det å ikke la oppgittheten få dominere, men bite tennene sammen og...

les mer
Vindmøller i Tolga Østfjell/Rendalen?

Vindmøller i Tolga Østfjell/Rendalen?

Villreinrådets fagdager på Dombås ble åpnet av Villreinrådets leder gjennom 16 år, Øystein Landsgård. Øystein hadde under landsmøtet tidligere på dagen annonsert at han ikke tok gjenvalg, så det var en litt beveget leder under åpningen. Deretter fikk vi presentasjoner...

les mer
Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur – digital utgave

Temahefte om arkeologi i salg

Tekst og foto: Arne Nyaas Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker ut 13 områder godt egnet for vindkraftutbygging i Norge. Blant disse er Tolga Østfjell/Rendalen. Den endelige rammen for vindkraft i Norge skal fastsettes av Stortinget. Lokalt i Nord-Østerdal...

les mer
Share This