fbpx

Aktuelle artikler

Villreinrådet inviterer til årets fagdager på Voss

Villreinrådet inviterer til årets fagdager på Voss

Villreinrådet har gleden av å annonsere årets fagdag som finner sted 5. – 6. juni på Park Hotell i maleriske Voss. Dette er en unik mulighet for alle interesserte å dykke ned i aktuelle temaer som berører villreinens verden, fra stortingsmeldinger og...

les mer
Nytt temahefte om villrenforvaltningens historie

Nytt temahefte om villrenforvaltningens historie

Historien om villreinforvaltningen i Norge har vært en kontinuerlig reise gjennom tid og politiske landskap. Denne historien er en mosaikk av utfordringer, reguleringer og en stadig streben etter å opprettholde en bærekraftig bestand av denne majestetiske dyrearten....

les mer
De nordiske jakt- og fiskedagene

De nordiske jakt- og fiskedagene

Av Stein Tore Andersen, Norsk Skogmuseum – Vi ønsker velkommen til den 59. utgaven av De nordiske jakt- og fiskedager på Norsk skogmuseum 10. – 13. august 2023. Norges viktigste møtested for friluftsfolk, jegere og fiskere. Årets høydepunkt nærmer seg, og vi gleder...

les mer
Folkeaksjon for villreinen!

Folkeaksjon for villreinen!

Tre storbukkar av snøhettastammen har mistanke til fotografen, men held fram med å beite. (Foto frå boka «Kampen om Dovrefjell»: Svein Sæter) Av Svein Sæter og Yngvild Sæter, forfattarar av boka «Kampen om Dovrefjell. Europas siste intakte høgfjellsøkosystem»På vegen...

les mer
Tid for en klauv i bakken?

Tid for en klauv i bakken?

Fra Hednedalsstrupen i Aurland sone 2. Foto: Geir Olav Liodden – Skrantesjuke anno 2023 Tekst Jørn Våge, Seniorforsker i vilthelse ved Veterinærinstituttet – Skrantesjuke Det har gått snart 7 år siden villreinsimla fra Nordfjella ble meldt ut fra Veterinærinstituttet...

les mer
Fjellstyrenes rolle i villreinfjellet

Fjellstyrenes rolle i villreinfjellet

Foto: Hans-Petter Heier Ruud, Sollia fjellstyre – Av Torgeir Lande, Norges Fjellstyresamband –Statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge dekker 27 millioner dekar. Det meste er karrig høyfjell, men også noen skogsområder. Fjellstyrene forvalter i dag kun arealer sør for...

les mer
Dugnad for villreinen

Dugnad for villreinen

Foto: Kjell Erik Engmark – Av statssekretær Kjersti Bjørnstad Klima- og miljødepartementet (KLD) For hundre år siden sto villreinen i Sør-Norge i fare for å bli utryddet på grunn av intensiv jakt og utbredt tamreindrift. I dag er villreinen truet på nytt. Vi trenger...

les mer
Hvorfor synker kalvevektene?

Hvorfor synker kalvevektene?

Foto: Anders MossingAv Brage Bremset Hansen, Christer Moe Rolandsen, Torkild Tveraa og Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning (NINA) Både jegere og forvaltere er bekymret over negative trender i slaktevektene, spesielt for kalv. Lave kalvevekter påvirker...

les mer

Pin It on Pinterest

Share This