fbpx
Villreinrådets fagdager 2023

Villreinrådets fagdager 2023

Foto: Tor-Arne Paulsen

Årets fagdager blir på Beitostølen Resort den 31. mai og 1. juni (fra lunsj til lunsj).

Fagdagene er åpne for alle. For villreinnemnder og -utvalg vil det være et eget landsmøte i forkant av fagdagene. Under ligger et foreløpig program for samlingen, men dette kommer nok til å justeres noe.

Under fagdagene på Beitostølen vil du få informasjon og foredrag om dagsaktuelle saker som ny stortingsmelding om villrein, Vemund Jaren vil se fremover og spør om den europeiske villreinen har en fremtid, vi har utfordret leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund om felles utfordringer og løsninger, går det an å leve med skrantesyke? Dette er bare noen smakebiter på mange interessante foredrag under årets fagdager.

Total kostnad (fullpensjon med én overnatting, tre-retters middag, lunsj begge dager) kommer på rundt 3 500,-. Pris for dagpakke er 599,-. Det er også mulig å få dagpakke med middag, men uten overnatting.

Påmelding med navn, telefon og e-postadresse sendes Christian Hillmann. Påmeldingsfrist 1. mai, men det er begrenset med plass så man bør melde seg på så snart som mulig. Er det noen spesielle mathensyn som må tas, så gi beskjed om det.

Her er det foreløpige programmet!

 

Flott med påmelding snarest – og senest 1. mai!

Villreinen 2023 – artikkelforslag ønskes!

Villreinen 2023 – artikkelforslag ønskes!

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Vi planlegger at Villreinen 2023 vil være klar for utsendelse fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne?

«Villreinen» har tradisjon for å ha et innhold med stor variasjon og bredde i det som kommer på trykk. Mange bidragsytere, med ulik bakgrunn, bidrar til at Villreinen alltid presenterer interessante og lærerike artikler. Fellesnevneren er interessen for norsk fjellnatur – og ikke minst – dragningen mot grådyra. 

Meld inn artikkelforslag nå!

Redaksjonen håper at du blir blant bidragsyterne i «Villreinen 2023»! Eller kanskje du har tips om en god artikkel, eller forslag til en «bauta» innen villreinfamilien som bør profileres? Send inn ditt artikkelforslag innen 31. januar. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt med redaktør Fred Ivar Aasand, så blir vi enige om hvordan dette skal gjøres. Som belønnning for artikkelen og bildene blir du blant de første som får tilsendt neste års utgave av årboka, rett etter utgivelse. 

Tidsplan for «Villreinen 2023»

(eksakte møtedatoer etc er ikke satt – forbehold om endringer) 

  • 31. januar 2023: Frist for å melde fra om aktuelle artikler/saker
  • 31. januar 2023: Styremøte (Teams)
  • 1. mars 2023: Frist for å levere tekst og bilder til redaktør
  • Primo mars 2023: Ombrekkingen starter
  • Medio april 2023: Styremøte (med redaksjonsrådsmøte)
  • Ultimo april 2023: De siste annonsene leveres redaktør
  • Primo mail 2023: Trykkeklar PDF sendes Villreinrådet (siste sjekk)
  • Medio mai 2023: Trykkeklar PDF sendes valgt trykkeri
  • Ultimo mai 2023: “Villreinen 2022” leveres fra trykkeriet
  • 31. mai – 1. juni: Villreinrådets Fagdager (fordeling/utkjøring og distribusjon av Villreinen)

Pin It on Pinterest