fbpx

Aktuelle artikler

Nedgang i slaktevekter  = god forvaltning?

Nedgang i slaktevekter = god forvaltning?

 - Av Kristin Lund Austvik og Jakob Trøan, Forollhogna villreinområde Alderen på bukkene har hatt stort fokus i villreinforvaltningen i mange år, mens alderen på simlene er lite omtalt til tross for at det er vel dokumentert at simler i moden alder (4-10 år) kommer...

les mer
Lag dine egne viltpølser

Lag dine egne viltpølser

Av Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen - Pølsemaker, pølsemaker - hvor har du gjort av deg?Det å lage pølser er en gammel tradisjon som er beskrevet helt fra sagatiden. Vi kan i hovedsak dele pølser inn i to ulike typer – spekepølse og farsepølse. Inntrykket er at...

les mer
Opplæringsjakt på villrein

Opplæringsjakt på villrein

Av Olav Schrøder, NJFF Aust-Agder – Lykke ved Bukkenuten Det er august, og tradisjonen tro så er det opplæringsjakt etter villrein på Bjåen turisthytte. Det er 14 personer som er påmeldt, og som har stor sekk, lang rifle og kikkerten i bilen når de sjekker...

les mer
Bukkejakta på  Hardangervidda 2019

Bukkejakta på Hardangervidda 2019

Av Endre Lægreid, Leiar Villreinnemnda for Hardangervidda – Grunnlag og kvotevedtak Ein lang prosess med stort engasjement frå mange partar rundt Vidda resulterte i ein rein bukke-kvote på Hardangervidda i 2019. Det store engasjementet vekte interesse både i riksmedia...

les mer
Setrene i Vesllie på Dovrefjell

Setrene i Vesllie på Dovrefjell

Av Per Jordhøy – Stortinget vedtok i 1999 å legge ned det tidligere skytefeltet på Dovrefjell og tilbakeføre det til sivil bruk og forvaltning. Regjeringens vedtak fra 2018 om utvidelse av nasjonalparken på Dovrefjell er en oppfølging av dette. Herunder riving av...

les mer
Fleksibel, smidig og komfortabel rammesekk

Fleksibel, smidig og komfortabel rammesekk

Av Kristian Eiken Olsen, Setesdal Ryfylke villreinutvalg – Jeg har brukt Eberlestock F1 pakkrammesystem ca. 30 dager på villreinjakt, både til transport inn til jaktterreng med bagasje og proviant, som jaktsekk og til kjøttbæring. Sekken, eller selve rammen, har også...

les mer
Villreinen 2020

Villreinen 2020

Det gjøres mye god villreinforskning i Norge, og det er vesentlig at dette blir tilgjengeliggjort utover den engere krets. Villreinen tar derfor mål av seg å være den valgte budbringeren – altså det foretrukne populærvitenskapelige villreintidsskriftet. Det betyr ikke...

les mer
VILLREINEN 2020 – ØNSKER BIDRAGSYTERE

VILLREINEN 2020 – ØNSKER BIDRAGSYTERE

Årboka "Villreinen" har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Neste års utgave vil være klar fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne? Innholdsmessig er det alltid stor variasjon og...

les mer
Villreinen 2019 – digital utgave

Villreinen 2019 – digital utgave

For å nå enda flere lesere gir Villreinrådet i Norge også ut Villreinen 2019 digitalt. Med digital utgave fritt og lett tilgjengelighet på «alle skjermer», vil forhåpentligvis leserkretsen utvides. Den digitale utgaven er nå tilgjengelig for fri lesing!

les mer
Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur – digital utgave

Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur – digital utgave

Temahefte "Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur" kan nå leses som digital utgave. Heftet består i hovedsak av en samling artikler som tidligere har vært utgitt i Villreinen. Det har blitt et spennende og omfattende hefte på ca. 130 sider som er  trykket opp i et...

les mer
Reinjegeren – DVD

Reinjegeren – DVD

Per Forsetlund har laget flere filmer hvor blant annet reinsjakt i Forollhogna villreinområde har stått i fokus. I den siste filmen «Reinjegeren» tar han oss igjen med til grensefjellene mellom Hedmark og Trøndelag. Forollhogna er velkjent for de fleste...

les mer

Pin It on Pinterest

Share This