fbpx

Aktuelle artikler

Å leve med skrantesykje

Å leve med skrantesykje

Her kan du få med deg et opptak av foredraget Bjørn Egil Flø holdt på Villreinrådets fagdager på Beitostølen den 1. juni 2023. Bjørn Egil Flø er utdanna sosiolog frå NTNU med fordjuping i bygesosiologi. I dette innlegget fortel han om sorga og tapet fjellfolket i...

les mer
Villreinrådets fagdager 2023

Villreinrådets fagdager 2023

Foto: Tor-Arne PaulsenÅrets fagdager blir på Beitostølen Resort den 31. mai og 1. juni (fra lunsj til lunsj). Fagdagene er åpne for alle. For villreinnemnder og -utvalg vil det være et eget landsmøte i forkant av fagdagene. Under ligger et foreløpig program for...

les mer
Villreinen 2023 – artikkelforslag ønskes!

Villreinen 2023 – artikkelforslag ønskes!

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Vi planlegger at Villreinen 2023 vil være klar for utsendelse fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne? «Villreinen» har...

les mer
Hjernemark hos villrein i Rondane

Hjernemark hos villrein i Rondane

Av Alina L Evans, Nadine Closset og Andrea Miller, Høgksolen i Innlandet, Rebecca Davidson, Veterinærinstitutt, Geir Rune Rauset, NINA og Hans-Petter Heier Ruud, Sollia Fjellstyre –Reinens hjernemark, Elaphostrongylus rangiferi, er en parasitt som forårsaker skader i...

les mer
Saltstein og villrein på ville veier…

Saltstein og villrein på ville veier…

Av Bjørnar Ytrehus, Kjersti Selstad Utaaker, Geir Rune Rauset, Olav Strand – Allerede på vinteren 2016 satt vi og planla en forskningsinnsats på hvorfor det så ut til å gå såpass dårlig med villreinbestanden på Knutshø. Fra å være en av de villreinbestandene som hadde...

les mer
Storbukkjakt i  Hanestad Vestfjell

Storbukkjakt i Hanestad Vestfjell

Av Simen Steigen, jeger, Alvdal –Vi har allerede jaktet etter fjellets nomader siden jakta startet opp 20. august. Kvotene er snart fyllt, men det er fortsatt 2 ubrukte kort igjen, nemlig 2 kort med  fritt dyr. Her i Sølnkletten Villrenområde er vi vokst opp, både jeg...

les mer
40 år utan reinsdyr!

40 år utan reinsdyr!

Av Trond Thiis, fjellfant og jeger, Odda - For oss som jaktar nordaust på Hardangervidda, er det fort å skriva om Vazelina Bilopphøggers sin «11 år utan kvinnfolk» til «40 år utan reinsdyr». Sjølvsagt noko spissformulert, men bodskapen er enkel: Er stamma lita, nyttar...

les mer
Villreinen 2022

Villreinen 2022

Villreinen 2022 er nå på lager og kan bestilles i nettbutikken. Her kan du betale med Vipps, bankkort eller få faktura. Årets utgave av årboka Villreinen inneholder 104 sider med aktuelt villreinstoff. Du får et førsteinntrykk av innholdet ved å skjele til...

les mer
Villreinrådets fagdager 2022

Villreinrådets fagdager 2022

Villreinrådet inviterer til årets FAGDAGER 1.-2. juni.   Fagdagene holdes på Spidsbergseter Resort i Rondane. Programmet inneholder flere foredrag om kvalitetsnormarbeidet, vilthelse, reetablering, men også noen øvrige temaer som hva vi kan lære av tamrein,...

les mer

Pin It on Pinterest

Share This