Aktuelle artikler

Villreinen 2020

Villreinen 2020

Det gjøres mye god villreinforskning i Norge, og det er vesentlig at dette blir tilgjengeliggjort utover den engere krets. Villreinen tar derfor mål av seg å være den valgte budbringeren – altså det foretrukne populærvitenskapelige villreintidsskriftet. Det betyr ikke...

les mer
VILLREINEN 2020 – ØNSKER BIDRAGSYTERE

VILLREINEN 2020 – ØNSKER BIDRAGSYTERE

Årboka "Villreinen" har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Neste års utgave vil være klar fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne? Innholdsmessig er det alltid stor variasjon og...

les mer
Villreinen 2019 – digital utgave

Villreinen 2019 – digital utgave

For å nå enda flere lesere gir Villreinrådet i Norge også ut Villreinen 2019 digitalt. Med digital utgave fritt og lett tilgjengelighet på «alle skjermer», vil forhåpentligvis leserkretsen utvides. Den digitale utgaven er nå tilgjengelig for fri lesing!

les mer
Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur – digital utgave

Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur – digital utgave

Temahefte "Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur" kan nå leses som digital utgave. Heftet består i hovedsak av en samling artikler som tidligere har vært utgitt i Villreinen. Det har blitt et spennende og omfattende hefte på ca. 130 sider som er  trykket opp i et...

les mer
Reinjegeren – DVD

Reinjegeren – DVD

Per Forsetlund har laget flere filmer hvor blant annet reinsjakt i Forollhogna villreinområde har stått i fokus. I den siste filmen «Reinjegeren» tar han oss igjen med til grensefjellene mellom Hedmark og Trøndelag. Forollhogna er velkjent for de fleste...

les mer
Jaktkvoter på Hardangervidda

Jaktkvoter på Hardangervidda

Av Svein Erik Lund, Hardangervidda villreinutval og Fred Ivar Aasand, redaktør Villreinen – Mattilsynet har gitt klare signaler om at de ønsker å nå 99 % sikkerhet for CWD-smittefrihet på Hardangervidda innen fem år – det vil si i løpet 2022. Status etter 2018-jakta...

les mer
Drone som alternativ til flytelling

Drone som alternativ til flytelling

Av Hans-Petter Ruud (fjelloppsyn Sollia) og Erik Hagen (fjelloppsyn Ringebu) – I Norge forvaltes villreinstammene i 23 mer eller mindre atskilte forvaltningsenheter. Innenfor de ulike villreinområdene finnes det ett eller flere villreinutvalg, som står for den daglige...

les mer
Vakuumpakker – jegerens nest beste venn

Vakuumpakker – jegerens nest beste venn

Av Fred Ivar Aasand – Jeg skjønner ikke hvordan jeg klarte meg før jeg fikk en skikkelig vakuumpakker i huset. Når du er så privilegert at du kan bruke noen høstdager i fjellet og du i tillegg er heldig å kan ta meg deg noe av verdens beste råvarer hjem, bør...

les mer
Fagdagene på Dombås

Fagdagene på Dombås

Villreinrådets fagdager på Dombås ble åpnet av Villreinrådets leder gjennom 16 år, Øystein Landsgård. Øystein hadde under landsmøtet tidligere på dagen annonsert at han ikke tok gjenvalg, så det var en litt beveget leder under åpningen. Deretter fikk vi presentasjoner...

les mer
Vindmøller i Tolga Østfjell/Rendalen?

Vindmøller i Tolga Østfjell/Rendalen?

Tekst og foto: Arne Nyaas Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker ut 13 områder godt egnet for vindkraftutbygging i Norge. Blant disse er Tolga Østfjell/Rendalen. Den endelige rammen for vindkraft i Norge skal fastsettes av Stortinget. Lokalt i Nord-Østerdal...

les mer

Pin It on Pinterest

Share This