fbpx

VILLREINEN 2019 er klar for salg og har mye godt lesestoff å by sine lesere. Enten du er jeger, rettighetshaver, forvalter eller forsker bør innholdet i VILLREINEN falle i smak.

For å nå enda flere lesere gir Villreinrådet i Norge også ut Villreinen 2019 digitalt. Med digital utgave fritt og lett tilgjengelighet på «alle skjermer», vil forhåpentligvis leserkretsen utvides. Den digitale utgaven blir tilgjengelig kort tid etter fagdagene på Dombås 6. og 7. juni.

God lesing – enten det er på papir, på skjerm eller begge deler!

Her bestiller du Villreinen 2019.

Under kan du se innholdet og tyvstarte lesingen av en eller flere av artiklene:
 • Naturveiledning ved Norsk villreinsenter Nord
 • Drone som alternativ ved flytelling
 • Nyttig med dialogmøter i villreinforvaltningen
 • Lang tunnel kan redde villreintrekk
 • Arkeologisk forskingsgraving på Verket
 • Kva når reinen er skada eller sjuk?
 • Matavfall i Høgfjellet
 • Ikke ferdige med skrantesjukebekjempelsen
 • Fra villrein til tamrein
 • Endring i reinens bruk av sommarbeita på Hardangervidda 1983-2018
 • Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjell i Setesdalsheiene
 • Kalving i et landskap uten rovdyr og mennesker
 • Skrantesjukehåndteringen og samfunnssikkerhet
 • Adaptiv løypeforvalting
 • Brukerundersøkelse – adaptiv løypeforvaltning i Bykle
 • Det heilage landskapet
 • Jaktfrie soner – effekt på villreintrekk
 • Jaktfri sone – reelt behov og vil den virke?
 • Bruk og kast i villreinfjellet?
 • Hvorfor jakt?
 • Raudafjell – Noregs 24. villreinområde?
 • Foreslår vindmøller i Tolga Østfjell/Rendalen
 • Jaktkvoter på Hardangervidda 2019
 • Hva betyr samarbeid innen jaktretter for villreinforvaltningen?
 • Vevd sammen i livet og kunsten
 • Overvåking av villrein i 2018
 • Fullblods sekk til villreinjakta

Pin It on Pinterest

Share This