fbpx

Villreinrådet i Norge har laget et temahefte med en samling av artikler innen temaene arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur. Samlingen består i hovedsak av artikler som tidligere har vært utgitt i Villreinen. Det har blitt et spennende og omfattende hefte på ca. 130 sider, og trykkes opp i et begrenset antall. I tillegg vil temaheftet bli publisert i en digital utgave.

Temaheftet Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur er klart for salg/utsendelse!

Kr 200,-

Bestill NÅ!

NB! Begrenset opplag og vi må derfor ta et forbehold om at temaheftet kan være utsolgt!

Lese temahefte «Arkeologi, fangstanlegg og fangskultur» i digital utgave.

Interessert i mer stoff om villrein?

Innhold i Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur:

 • Jakt og fangst på rein – ein historikk
 • Ein fangstgradient i særklasse
 • Indikatorar for tidlegare trekkmønster og habitatbruk
 • Om reinsdyrfangsten på Sumtangen i gamal tid
 • Hjerkinn: Spennande kulturminne i villreinen sitt rike
 • Spennande bukkejakt ved gamle fangstminne
 • Gamle vitne om fordums reinstrekk
 • Liafjellet i Reinheimen, ein fjelltange med uvanleg rik fangstkultur
 • Fangstminner i Nordfjella
 • Stadig nye fangstminne blir oppdaga
 • Kulturminner om villreinfangst: Målrettet satsing i Rondane
 • På jakt etter gamle knokler
 • Sølnkletten villreinområde: Fangstsystemet i Gravskardet
 • Teknikken med massefangst av villrein i Nord-Gudbrandsdalen
 • Styrtfangstanlegget i Gravskar på Hardangervidda
 • Villreinen som bygde Norge
 • Spennande kulturspor i Grovåskaret i Romsdalsfjella
 • Fetegga: bågåstøer og alpin fangst i eldre steinalder
 • Fangstanlegg fra nyere tid ved Hardangerjøkelen
 • Reinens historie smelter fram
 • Ein mystisk steingard på Hestefjellet i Ørsta
 • Eldgamle fangstminne gjev ny kunnskap
 • Målet er verdsarvstatus
 • Reinsjakt til ulike tider over eit langt tidsrom i Møre-fjella
 • Eit tidlegare samanhengande villreinområde frå aust til vest
 • Reinsjegerar fann vikingsverd i Lesjafjellet
 • Arkeologisk forskingsgraving på Verket
 • Det heilage landskapet

Pin It on Pinterest

Share This