fbpx
Villreinrådets fagdager 2023

Villreinrådets fagdager 2023

Foto: Tor-Arne Paulsen

Årets fagdager blir på Beitostølen Resort den 31. mai og 1. juni (fra lunsj til lunsj).

Under fagdagene på Beitostølen vil du få informasjon og foredrag om dagsaktuelle saker som ny stortingsmelding om villrein, Vemund Jaren vil se fremover og spør om den europeiske villreinen har en fremtid, vi har utfordret leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund om felles utfordringer og løsninger, går det an å leve med skrantesyke? Dette er bare noen smakebiter på mange interessante foredrag under årets fagdager.

Total kostnad (fullpensjon med én overnatting, tre-retters middag, lunsj begge dager) kommer på rundt 3 500,-. Pris for dagpakke er 599,-. Det er også mulig å få dagpakke med middag, men uten overnatting.

Påmelding med navn, telefon og e-postadresse sendes Christian Hillmann. Påmeldingsfrist 1. mai, men det er begrenset med plass så man bør melde seg på så snart som mulig. Er det noen spesielle mathensyn som må tas, så gi beskjed om det.

Her er det foreløpige programmet!

 

Flott med påmelding snarest – og senest 1. mai!

Villreinrådets fagdager 2022

Villreinrådets fagdager 2022

Villreinrådet inviterer til årets FAGDAGER 1.-2. juni.

 

Fagdagene holdes på Spidsbergseter Resort i Rondane.

Programmet inneholder flere foredrag om kvalitetsnormarbeidet, vilthelse, reetablering, men også noen øvrige temaer som hva vi kan lære av tamrein, innlegg fra DNT samt god informasjon fra de lokale områdene. Villreinrådet jobber også med å få til en utflukt med guidet tur over Venabygdsfjellet.  

Påmelding er til Christian Hillmann og påmeldingsfrist er 1. mai. Påmeldingen må inneholde: navn, adresse og e-postadresse til alle som meldes på. Er det noen spesielle mathensyn som må tas, så si ifra om det.

Vi har fått et godt tilbud på rundt 2690,- per person i enkeltrom og 2390,- i dobbeltrom. Prisen inkluderer tre retters middag med drikke – og lunsj begge dager.

Etter hvert som enkeltrom fylles, vil de som melder seg på senere plasseres i leiligheter, med egne soverom. Hvis flere kan dele en slik leilighet, så er det fint om dere sier ifra.

Her er det foreløpige programmet!

Flott med påmelding snarest – og senest 1. mai!

 

Fagdagene på Dombås

Fagdagene på Dombås

Villreinrådets fagdager på Dombås ble åpnet av Villreinrådets leder gjennom 16 år, Øystein Landsgård. Øystein hadde under landsmøtet tidligere på dagen annonsert at han ikke tok gjenvalg, så det var en litt beveget leder under åpningen.

Deretter fikk vi presentasjoner fra de nærliggende villreinområdene, Snøhetta, Rondane og Breheimen-Reinheimen. Dombås er jo mitt i smørøyet når det gjelder villrein og veldig interessant å høre om drift, organisering og utfordringer i disse villreinområdene.

Så fikk vi en nyttig gjennomgang av bakgrunnen for NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Marte Lundsbakken fra NVE la spesiell vekt på kunnskapsgrunnlaget og metodikken bak de forslagene NVE endte opp med i sin plan.

Fangstanlegget på Verket

Etter at Rolf Sørumgard ga oss en introduksjon til historisk villreinfangst og fornminner, dro vi på en meget interessant og lærerik ekskursjon til massefangstanlegget på Verket.

Og selv om det ble litt bløtt for de av oss som var dårlig kledd, tror jeg de fleste syntes det var spennende å bruke fantasien å se for seg hvordan våre forfedre for ca. 1000 år siden systematisk kunne fange inn store mengder reinsdyr.

De fleste av deltakerne samlet på Verket massefangstanlegg ved Dombås.

Villreinalliansen

Veldig hyggelig at Siri Parmann fra NJFF tok turen til Dombås og fagdagene. Det er viktig å ha med en seriøs aktør som NJFF i villreinfamilien. NJFF har en sentral rolle i opprettelsen og driften av Villreinalliansen, og vi bør kunne knytte forventninger til at en slik allianse vil gi større tyngde og påvirkningskraft i viktige villreinspørsmål.

Framtida er digital?

Allerede er det mange jegere som i år ikke lenger har jegeravgiftskortet på papir, men kun liggende på smarttelefonen med en QR-kode som identifikasjon. Erik Lund fra Miljødirektoratet informerte blant annet om «Min jegerside» hos Brønnøysundregistrene, «sett og skutt»-appen som skal lanseres før jaktstart og om digital skyteprøve fra 2020. Digitalt kontrollkort kommer nok også når man får utviklet et alternativ som ivaretar dagens papirkort-funksjoner på en tilfredsstillende måte.

Avslutningsvis oppsummerte Tor Punsvik med «the best fagdager ever» – så stor takk til Christian Hillmann og Øystein Landsgård for vel gjennomført!

Fullsatt sal under Villreinrådets fagdager på Dombås.

Villreinrådets fagdager 2019

Villreinrådets fagdager 2019

Villreinrådet i Norge har gleden av å invitere til årets fagdager 6. og 7. juni (fra lunsj til lunsj). Årets fagdager er de sjette i rekken og arrangeres på på Dombås hotell.

Fagdagene er åpne for alle.

For villreinnemnder og -utvalg vil det være et eget landsmøte i forkant av fagdagen (før lunsj den 6. juni). Vedlagt ligger eget program for landsmøtet.

I år har Villreinerådet valgt å legge hovedfokus på dagsaktuelle saker som nasjonal ramme for vindkraft og CWD (skrantesykebekjempelse).
I tillegg utarbeider Villreinrådet for første et eget temahefte. Temaheftet samler artikler rundt arkeologi, gamle fangstanlegg og fangstkultur knyttet til villrein. Det er derfor naturlig at deler av fagdagene også vies dette temaet, og på ettermiddagen den 6. juni drar vi med buss til massefangstanlegget på «Verket». Vi vil få god orientering både før turen, i bussen og på selve fangstanlegget.

Total kostnad kommer på kr 2500,- (inkludert fullpensjon, tre-retters middag m/to glass vin, to lunsjer, busstur til Verket og møtemat).

Det er også mulig å få dagpakke samt middag, men uten overnatting.
Pris for dagpakke vil være 495,-.

Påmelding til Christian Hillmann på e-post christian.hillmann76@gmail.com eller telefon 90152571.
Påmeldingen må inneholde navn, tlf, e-post og adresse.
I tillegg bør det opplyses om evt. matallergier e.l.

Ta kontakt med Christian Hillmann om dere har spørsmål.

Påmeldingsfrist 16. mai.

Program for fagdagene.

Program for landsmøtet.

Her kan dere lese litt om fjorårets fagdager.

Pin It on Pinterest