fbpx
Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur – digital utgave

Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur – digital utgave

Temahefte «Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur» kan nå leses som digital utgave. Heftet består i hovedsak av en samling artikler som tidligere har vært utgitt i Villreinen. Det har blitt et spennende og omfattende hefte på ca. 130 sider som er  trykket opp i et begrenset antall.

Temaheftet Arkeologi, fangstanlegg og fangstkulturer kan også bestilles i papirutgave!

Kr 200,-

Bestill NÅ!

NB! Begrenset opplag og vi må derfor ta et forbehold om at temaheftet kan være utsolgt!

Interessert i mer stoff om villrein?

Fagdagene på Dombås

Fagdagene på Dombås

Villreinrådets fagdager på Dombås ble åpnet av Villreinrådets leder gjennom 16 år, Øystein Landsgård. Øystein hadde under landsmøtet tidligere på dagen annonsert at han ikke tok gjenvalg, så det var en litt beveget leder under åpningen.

Deretter fikk vi presentasjoner fra de nærliggende villreinområdene, Snøhetta, Rondane og Breheimen-Reinheimen. Dombås er jo mitt i smørøyet når det gjelder villrein og veldig interessant å høre om drift, organisering og utfordringer i disse villreinområdene.

Så fikk vi en nyttig gjennomgang av bakgrunnen for NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Marte Lundsbakken fra NVE la spesiell vekt på kunnskapsgrunnlaget og metodikken bak de forslagene NVE endte opp med i sin plan.

Fangstanlegget på Verket

Etter at Rolf Sørumgard ga oss en introduksjon til historisk villreinfangst og fornminner, dro vi på en meget interessant og lærerik ekskursjon til massefangstanlegget på Verket.

Og selv om det ble litt bløtt for de av oss som var dårlig kledd, tror jeg de fleste syntes det var spennende å bruke fantasien å se for seg hvordan våre forfedre for ca. 1000 år siden systematisk kunne fange inn store mengder reinsdyr.

De fleste av deltakerne samlet på Verket massefangstanlegg ved Dombås.

Villreinalliansen

Veldig hyggelig at Siri Parmann fra NJFF tok turen til Dombås og fagdagene. Det er viktig å ha med en seriøs aktør som NJFF i villreinfamilien. NJFF har en sentral rolle i opprettelsen og driften av Villreinalliansen, og vi bør kunne knytte forventninger til at en slik allianse vil gi større tyngde og påvirkningskraft i viktige villreinspørsmål.

Framtida er digital?

Allerede er det mange jegere som i år ikke lenger har jegeravgiftskortet på papir, men kun liggende på smarttelefonen med en QR-kode som identifikasjon. Erik Lund fra Miljødirektoratet informerte blant annet om «Min jegerside» hos Brønnøysundregistrene, «sett og skutt»-appen som skal lanseres før jaktstart og om digital skyteprøve fra 2020. Digitalt kontrollkort kommer nok også når man får utviklet et alternativ som ivaretar dagens papirkort-funksjoner på en tilfredsstillende måte.

Avslutningsvis oppsummerte Tor Punsvik med «the best fagdager ever» – så stor takk til Christian Hillmann og Øystein Landsgård for vel gjennomført!

Fullsatt sal under Villreinrådets fagdager på Dombås.

Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur – digital utgave

Temahefte om arkeologi i salg

Villreinrådet i Norge har laget et temahefte med en samling av artikler innen temaene arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur. Samlingen består i hovedsak av artikler som tidligere har vært utgitt i Villreinen. Det har blitt et spennende og omfattende hefte på ca. 130 sider, og trykkes opp i et begrenset antall. I tillegg vil temaheftet bli publisert i en digital utgave.

Temaheftet Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur er klart for salg/utsendelse!

Kr 200,-

Bestill NÅ!

NB! Begrenset opplag og vi må derfor ta et forbehold om at temaheftet kan være utsolgt!

Lese temahefte «Arkeologi, fangstanlegg og fangskultur» i digital utgave.

Interessert i mer stoff om villrein?

Innhold i Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur:

 • Jakt og fangst på rein – ein historikk
 • Ein fangstgradient i særklasse
 • Indikatorar for tidlegare trekkmønster og habitatbruk
 • Om reinsdyrfangsten på Sumtangen i gamal tid
 • Hjerkinn: Spennande kulturminne i villreinen sitt rike
 • Spennande bukkejakt ved gamle fangstminne
 • Gamle vitne om fordums reinstrekk
 • Liafjellet i Reinheimen, ein fjelltange med uvanleg rik fangstkultur
 • Fangstminner i Nordfjella
 • Stadig nye fangstminne blir oppdaga
 • Kulturminner om villreinfangst: Målrettet satsing i Rondane
 • På jakt etter gamle knokler
 • Sølnkletten villreinområde: Fangstsystemet i Gravskardet
 • Teknikken med massefangst av villrein i Nord-Gudbrandsdalen
 • Styrtfangstanlegget i Gravskar på Hardangervidda
 • Villreinen som bygde Norge
 • Spennande kulturspor i Grovåskaret i Romsdalsfjella
 • Fetegga: bågåstøer og alpin fangst i eldre steinalder
 • Fangstanlegg fra nyere tid ved Hardangerjøkelen
 • Reinens historie smelter fram
 • Ein mystisk steingard på Hestefjellet i Ørsta
 • Eldgamle fangstminne gjev ny kunnskap
 • Målet er verdsarvstatus
 • Reinsjakt til ulike tider over eit langt tidsrom i Møre-fjella
 • Eit tidlegare samanhengande villreinområde frå aust til vest
 • Reinsjegerar fann vikingsverd i Lesjafjellet
 • Arkeologisk forskingsgraving på Verket
 • Det heilage landskapet

Villreinrådets fagdager 2019

Villreinrådets fagdager 2019

Villreinrådet i Norge har gleden av å invitere til årets fagdager 6. og 7. juni (fra lunsj til lunsj). Årets fagdager er de sjette i rekken og arrangeres på på Dombås hotell.

Fagdagene er åpne for alle.

For villreinnemnder og -utvalg vil det være et eget landsmøte i forkant av fagdagen (før lunsj den 6. juni). Vedlagt ligger eget program for landsmøtet.

I år har Villreinerådet valgt å legge hovedfokus på dagsaktuelle saker som nasjonal ramme for vindkraft og CWD (skrantesykebekjempelse).
I tillegg utarbeider Villreinrådet for første et eget temahefte. Temaheftet samler artikler rundt arkeologi, gamle fangstanlegg og fangstkultur knyttet til villrein. Det er derfor naturlig at deler av fagdagene også vies dette temaet, og på ettermiddagen den 6. juni drar vi med buss til massefangstanlegget på «Verket». Vi vil få god orientering både før turen, i bussen og på selve fangstanlegget.

Total kostnad kommer på kr 2500,- (inkludert fullpensjon, tre-retters middag m/to glass vin, to lunsjer, busstur til Verket og møtemat).

Det er også mulig å få dagpakke samt middag, men uten overnatting.
Pris for dagpakke vil være 495,-.

Påmelding til Christian Hillmann på e-post christian.hillmann76@gmail.com eller telefon 90152571.
Påmeldingen må inneholde navn, tlf, e-post og adresse.
I tillegg bør det opplyses om evt. matallergier e.l.

Ta kontakt med Christian Hillmann om dere har spørsmål.

Påmeldingsfrist 16. mai.

Program for fagdagene.

Program for landsmøtet.

Her kan dere lese litt om fjorårets fagdager.

Pin It on Pinterest