fbpx

Villreinen

– vårt ansvar!
Villreinens heim – og ein umisteleg del av intakt fjellnatur

Villreinens heim – og ein umisteleg del av intakt fjellnatur

Av Per Jordhøy – Slådalsområdet og Reinheimen nasjonalpark byr på ei reise gjennom eit av Norges mest urørte fjellandskap, der tradisjon møter urørt natur. Mellom Lesja/Dovre og Vågå openberrar det seg eit historisk og frodig landskap med kulturspor i særklasse. Her...

les mer
Villreinen i Tolga Østfjell

Villreinen i Tolga Østfjell

 Av Terje Sandberg, Hodalen – Tolga Østfjell er ett av Norges 24 villreinområder, etablert som eget villreinområde av landbruksdepartementet i 1959.Det tok enda et par tusen år fra norskekysten ble isfri for 10 000 år siden til de første menneskene inntok...

les mer
Villreinrådet inviterer til årets fagdager på Voss

Villreinrådet inviterer til årets fagdager på Voss

Villreinrådet har gleden av å annonsere årets fagdag som finner sted 5. – 6. juni på Park Hotell i maleriske Voss. Dette er en unik mulighet for alle interesserte å dykke ned i aktuelle temaer som berører villreinens verden, fra stortingsmeldinger og...

les mer

Villreinens heim – og ein umisteleg del av intakt fjellnatur

Av Per Jordhøy – Slådalsområdet og Reinheimen nasjonalpark byr på ei reise gjennom eit av Norges mest urørte fjellandskap, der tradisjon møter urørt natur. Mellom Lesja/Dovre og Vågå openberrar det seg eit historisk og frodig landskap med kulturspor i særklasse. Her...

Villreinen i Tolga Østfjell

 Av Terje Sandberg, Hodalen – Tolga Østfjell er ett av Norges 24 villreinområder, etablert som eget villreinområde av landbruksdepartementet i 1959.Det tok enda et par tusen år fra norskekysten ble isfri for 10 000 år siden til de første menneskene inntok...

Villreinrådet inviterer til årets fagdager på Voss

Villreinrådet har gleden av å annonsere årets fagdag som finner sted 5. – 6. juni på Park Hotell i maleriske Voss. Dette er en unik mulighet for alle interesserte å dykke ned i aktuelle temaer som berører villreinens verden, fra stortingsmeldinger og...

Nytt temahefte om villrenforvaltningens historie

Historien om villreinforvaltningen i Norge har vært en kontinuerlig reise gjennom tid og politiske landskap. Denne historien er en mosaikk av utfordringer, reguleringer og en stadig streben etter å opprettholde en bærekraftig bestand av denne majestetiske dyrearten....

Villreinen 2024 – artikkelforslag ønskes!

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Vi planlegger at Villreinen 2024 vil være klar for utsendelse fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne? "Villreinen" har...

Hvordan bedre tilstanden i våre nasjonale villreinområder?

 – FOTO: Lena Romtveit fra Norsk villreinsenter og Olav Thøger Haaverstad fra Statsforvalteren i Oslo og Viken gikk igjennom arbeidet faggruppene på Hardangervidda skal i gang med denne våren. Foto: Karina Gjerde – Tiltaksplaner for villreinAv Are Endal Rognes, Lena...

De nordiske jakt- og fiskedagene

Av Stein Tore Andersen, Norsk Skogmuseum – Vi ønsker velkommen til den 59. utgaven av De nordiske jakt- og fiskedager på Norsk skogmuseum 10. – 13. august 2023. Norges viktigste møtested for friluftsfolk, jegere og fiskere. Årets høydepunkt nærmer seg, og vi gleder...

Skrantesjuke og «friskmelding» av villrein – metodikk og status

Bukk i soloppgang. Foto: Eilev HellekveenAv Atle Mysterud (Universitetet i Oslo) og Hildegunn Viljugrein (Veterinærinstituttet)Etter oppdagelsen av skrantesjuke (CWD) i 2016, satte myndighetene i gang omfattende overvåking for å kartlegge utbredelsen av den alvorlige...

Folkeaksjon for villreinen!

Tre storbukkar av snøhettastammen har mistanke til fotografen, men held fram med å beite. (Foto frå boka «Kampen om Dovrefjell»: Svein Sæter) Av Svein Sæter og Yngvild Sæter, forfattarar av boka «Kampen om Dovrefjell. Europas siste intakte høgfjellsøkosystem»På vegen...

Tid for en klauv i bakken?

Fra Hednedalsstrupen i Aurland sone 2. Foto: Geir Olav Liodden – Skrantesjuke anno 2023 Tekst Jørn Våge, Seniorforsker i vilthelse ved Veterinærinstituttet – Skrantesjuke Det har gått snart 7 år siden villreinsimla fra Nordfjella ble meldt ut fra Veterinærinstituttet...

Fjellstyrenes rolle i villreinfjellet

Foto: Hans-Petter Heier Ruud, Sollia fjellstyre – Av Torgeir Lande, Norges Fjellstyresamband –Statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge dekker 27 millioner dekar. Det meste er karrig høyfjell, men også noen skogsområder. Fjellstyrene forvalter i dag kun arealer sør for...

Dugnad for villreinen

Foto: Kjell Erik Engmark – Av statssekretær Kjersti Bjørnstad Klima- og miljødepartementet (KLD) For hundre år siden sto villreinen i Sør-Norge i fare for å bli utryddet på grunn av intensiv jakt og utbredt tamreindrift. I dag er villreinen truet på nytt. Vi trenger...

Hvorfor synker kalvevektene?

Foto: Anders MossingAv Brage Bremset Hansen, Christer Moe Rolandsen, Torkild Tveraa og Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning (NINA) Både jegere og forvaltere er bekymret over negative trender i slaktevektene, spesielt for kalv. Lave kalvevekter påvirker...

Reinens fysiologi og påvirkning av klimaendringer

Foto: Monica Trondrud. Simle og kalv i vinterpels tatt i april.  Av Liv Monica Trondrud postdoktor NMBUDette er del 4 av 4 artikler om NMBU. Del 1 er: NMBU og reinsdyr – forskning & undervisning Del 2 er: Felles arealbruks- og klimautfordringer for vill og tam...

Vinner eller taper svalbard–reinen på klimaendringene?

Foto: Erik Ropstad. Innfanging av svalbardrein for forskning. Av Leif Egil Loe og Erik Ropstad, professorer ved NMBUDette er del 3 av 4 artikler om NMBU. Del 1 er: NMBU og reinsdyr – forskning & undervisning Del 2 er: Felles arealbruks- og klimautfordringer for...

Felles arealbruks- og klimautfordringer for vill og tam rein

Foto: Tor Punsvik Villrein på flukt i Forollhogna etter menneskelig forstyrrelse. Av Øystein Holand, professor NMBU og Tor Punsvik, pensjonert villreinforvalterDette er del 2 av 4 artikler om NMBU. Del 1 er: NMBU og reinsdyr – forskning & undervisning Del 3 er:...

NMBU og reinsdyr – forskning & undervisning

Foto Tor Punsvik: Urbygningen er et av de ærverdige byggene ved NMBU, og her har studenter har høstet visdom i mer enn 160 år.  Av Tor Punsvik, ex-NMBU-student & pensjonert viltforvalterDette er del 1 av 4 artikler om NMBU. Del 2 er: Felles arealbruks- og...

Villreinrådets fagdager 2023

Foto: Tor-Arne PaulsenÅrets fagdager blir på Beitostølen Resort den 31. mai og 1. juni (fra lunsj til lunsj). Fagdagene er åpne for alle. For villreinnemnder og -utvalg vil det være et eget landsmøte i forkant av fagdagene. Under ligger et foreløpig program for...

Digitale utgaver

Villreinen 2023
Villreinen 2022
Villreinen 2018
Villrein og ferdsel
Villreinen 2020

Bestille eldre årganger?

Mangler du enkelte årganger av Villreinen? Bestille disse og få komplett samling!
Klikk

Pin It on Pinterest