fbpx
Villreinen 2024 – artikkelforslag ønskes!

Villreinen 2024 – artikkelforslag ønskes!

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Vi planlegger at Villreinen 2024 vil være klar for utsendelse fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne?

«Villreinen» har etablert seg med et mangfoldig innhold og bredde i det som publiseres. Dette skyldes mangfoldet av bidragsytere med ulike bakgrunner som alltid leverer interessante og lærerike artikler. Felles for dem alle er interessen for norsk fjellnatur og spesielt fascinasjonen for villreinen.

Redaksjonen oppfordrer til å melde inn artikkelforslag nå for å delta som bidragsyter i «Villreinen 2024». Vi ønsker også tips til gode artikler eller forslag til profileringsverdige personer innenfor villreinfamilien. Fristen for å sende inn artikkelforslag er satt til 10. februar. Ved eventuelle spørsmål oppfordres man til å ta kontakt med redaktør Fred Ivar Aasand for å avklare prosessen.

Som en takk for bidragene vil bidragsyterne være blant de første som mottar Villreinen 2024 – rett etter utgivelsen.

  Tidsplan for «Villreinen 2024»

  (eksakte møtedatoer etc er ikke satt – forbehold om endringer) 

  • 10. februar 2024: Frist for å melde fra om aktuelle artikler/saker
  • 14. februar 2024: Styremøte (Teams)
  • 1. mars 2024: Frist for å levere tekst og bilder til redaktør
  • Primo mars 2024: Ombrekkingen starter
  • Medio april 2024: Styremøte (med redaksjonsrådsmøte)
  • Primo mai 2024: Trykkeklar PDF sendes Villreinrådet (siste sjekk)
  • Medio mai 2024: De siste annonsene leveres redaktør
  • Medio mai 2024: Trykkeklar PDF sendes valgt trykkeri
  • Ultimo mai 2024: “Villreinen 2024” leveres fra trykkeriet
  • Primo juni: Villreinrådets Fagdager (distribusjon av Villreinen)
  Villreinen 2023 – artikkelforslag ønskes!

  Villreinen 2023 – artikkelforslag ønskes!

  Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Vi planlegger at Villreinen 2023 vil være klar for utsendelse fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne?

  «Villreinen» har tradisjon for å ha et innhold med stor variasjon og bredde i det som kommer på trykk. Mange bidragsytere, med ulik bakgrunn, bidrar til at Villreinen alltid presenterer interessante og lærerike artikler. Fellesnevneren er interessen for norsk fjellnatur – og ikke minst – dragningen mot grådyra. 

  Meld inn artikkelforslag nå!

  Redaksjonen håper at du blir blant bidragsyterne i «Villreinen 2023»! Eller kanskje du har tips om en god artikkel, eller forslag til en «bauta» innen villreinfamilien som bør profileres? Send inn ditt artikkelforslag innen 31. januar. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt med redaktør Fred Ivar Aasand, så blir vi enige om hvordan dette skal gjøres. Som belønnning for artikkelen og bildene blir du blant de første som får tilsendt neste års utgave av årboka, rett etter utgivelse. 

  Tidsplan for «Villreinen 2023»

  (eksakte møtedatoer etc er ikke satt – forbehold om endringer) 

  • 31. januar 2023: Frist for å melde fra om aktuelle artikler/saker
  • 31. januar 2023: Styremøte (Teams)
  • 1. mars 2023: Frist for å levere tekst og bilder til redaktør
  • Primo mars 2023: Ombrekkingen starter
  • Medio april 2023: Styremøte (med redaksjonsrådsmøte)
  • Ultimo april 2023: De siste annonsene leveres redaktør
  • Primo mail 2023: Trykkeklar PDF sendes Villreinrådet (siste sjekk)
  • Medio mai 2023: Trykkeklar PDF sendes valgt trykkeri
  • Ultimo mai 2023: “Villreinen 2022” leveres fra trykkeriet
  • 31. mai – 1. juni: Villreinrådets Fagdager (fordeling/utkjøring og distribusjon av Villreinen)

  Pin It on Pinterest