fbpx

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Neste års utgave vil være klar fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne?

Innholdsmessig er det alltid stor variasjon og bredde i det som kommer på trykk i «Villreinen». Mange bidragsytere, med ulik bakgrunn, bidrar til at Villreinen alltid presenterer interessante og lærerike artikler. Fellesnevneren er interessen for norsk fjellnatur – og ikke minst – dragningen mot grådyra.

 

Meld inn artikkelforslag nå!

Redaksjonen håper at du blir blant bidragsyterne i «Villreinen 2021»! Eller kanskje du har tips om en god artikkel, eller forslag til en «bauta» innen villreinfamilien som bør profileres? Send inn ditt artikkelforslag innen 31. januar. Det er bare å ta kontakt med redaktør Fred Ivar Aasand, så blir vi enige om hvordan dette skal gjøres. Som belønnning for artikkelen og bildene blir du blant de første som får tilsendt neste års utgave av årboka, rett etter utgivelse.

 

Tidsplan for «Villreinen 2021»

(eksakte møtedatoer etc er ikke satt – forbehold om endringer)

 

  • 31. januar 2021: Frist for å melde fra om aktuelle artikler/saker
  • 27. januar 2021: Styremøte med redaksjonsrådsmøte (Teams)
  • 1. mars 2021: Frist for å levere tekst og bilder til redaktør
  • Primo mars 2021: Ombrekkingen starter
  • Medio april 2021: Styremøte (med redaksjonsrådsmøte)
  • Ultimo april 2021: De siste annonsene leveres red.
  • Primo mail 2021: Trykkeklar PDF sendes Villreinrådet (siste sjekk)
  • Medio mai 2021: Trykkeklar PDF sendes valgt trykkeri
  • Ultimo mai 2021: “Villreinen 2021” leveres på Honne
  • Primo juni 2021: Villreinrådets Fagdager (fordeling/utkjøring og distribusjon av Villreinen)

Pin It on Pinterest

Share This