fbpx
Villreinrådets fagdager 2022

Villreinrådets fagdager 2022

Villreinrådet inviterer til årets FAGDAGER 1.-2. juni.

 

Fagdagene holdes på Spidsbergseter Resort i Rondane.

Programmet inneholder flere foredrag om kvalitetsnormarbeidet, vilthelse, reetablering, men også noen øvrige temaer som hva vi kan lære av tamrein, innlegg fra DNT samt god informasjon fra de lokale områdene. Villreinrådet jobber også med å få til en utflukt med guidet tur over Venabygdsfjellet.  

Påmelding er til Christian Hillmann og påmeldingsfrist er 1. mai. Påmeldingen må inneholde: navn, adresse og e-postadresse til alle som meldes på. Er det noen spesielle mathensyn som må tas, så si ifra om det.

Vi har fått et godt tilbud på rundt 2690,- per person i enkeltrom og 2390,- i dobbeltrom. Prisen inkluderer tre retters middag med drikke – og lunsj begge dager.

Etter hvert som enkeltrom fylles, vil de som melder seg på senere plasseres i leiligheter, med egne soverom. Hvis flere kan dele en slik leilighet, så er det fint om dere sier ifra.

Her er det foreløpige programmet!

Flott med påmelding snarest – og senest 1. mai!

 

Villreinen 2022 – artikkelforslag ønskes!

Villreinen 2022 – artikkelforslag ønskes!

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Vi planlegger at Villreinen 2022 vil være klar for utsendelse fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne?

«Villreinen» har tradisjon for å ha et innhold med stor variasjon og bredde i det som kommer på trykk. Mange bidragsytere, med ulik bakgrunn, bidrar til at Villreinen alltid presenterer interessante og lærerike artikler. Fellesnevneren er interessen for norsk fjellnatur – og ikke minst – dragningen mot grådyra. 

Meld inn artikkelforslag nå!

Redaksjonen håper at du blir blant bidragsyterne i «Villreinen 2022»! Eller kanskje du har tips om en god artikkel, eller forslag til en «bauta» innen villreinfamilien som bør profileres? Send inn ditt artikkelforslag innen 31. januar. Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt med redaktør Fred Ivar Aasand, så blir vi enige om hvordan dette skal gjøres. Som belønnning for artikkelen og bildene blir du blant de første som får tilsendt neste års utgave av årboka, rett etter utgivelse. 

Tidsplan for «Villreinen 2022»

(eksakte møtedatoer etc er ikke satt – forbehold om endringer) 

  • 31. januar 2022: Frist for å melde fra om aktuelle artikler/saker
  • 17. januar 2022: Styremøte med redaksjonsrådsmøte (Teams)
  • 1. mars 2022: Frist for å levere tekst og bilder til redaktør
  • Primo mars 2022: Ombrekkingen starter
  • Medio april 2022: Styremøte (med redaksjonsrådsmøte)
  • Ultimo april 2022: De siste annonsene leveres redaktør
  • Primo mail 2022: Trykkeklar PDF sendes Villreinrådet (siste sjekk)
  • Medio mai 2022: Trykkeklar PDF sendes valgt trykkeri
  • Ultimo mai 2022: “Villreinen 2022” leveres fra trykkeriet
  • Primo juni 2022: Villreinrådets Fagdager (fordeling/utkjøring og distribusjon av Villreinen)

Pin It on Pinterest