fbpx

Årboka «Villreinen» har vært utgitt årlig siden førsteutgaven i 1986. Neste års utgave vil være klar fra månedsskiftet mai/juni. Ansvarlig utgiver er Villreinrådet i Norge, og vi håper du blir en av av bidragsyterne?

Innholdsmessig er det alltid stor variasjon og bredde i det som kommer på trykk i «Villreinen». Mange bidragsytere, med ulik bakgrunn, bidrar til at Villreinen alltid presenterer interessante og lærerike artikler. Fellesnevneren er interessen for norsk fjellnatur – og ikke minst – dragningen mot grådyra.

Ta kontakt nå!

Redaksjonen håper at du blir blant bidragsyterne i «Villreinen 2019»! Eller kanskje du har tips om en god artikkel, eller forslag til en «bauta» innen villreinfamilien som bør profileres? Det er bare å ta kontakt med redaktør Fred Ivar Aasand, så blir vi enige om hvordan dette skal gjøres. Som belønnning for artikkelen og bildene blir du blant de første som får tilsendt neste års utgave av årboka, rett etter utgivelse.

 

Tidsplanen for «Villreinen 2019» (forbehold om endringer)

  • 31. januar 2019: Frist for å melde fra om aktuelle artikler/saker
  • 13.-14. februar 2019: Styremøte med redaksjonsrådsmøte
  • 28. februar 2019: Frist for å levere tekst og bilder til redaktør
  • 1. mars 2019: Ombrekkingen starter
  • 10.-11. april 2019: Styremøte
  • 24. april 2019: De siste annonsene leveres red.
  • 26. april 2019: Trykkeklar PDF sendes Villreinrådet (siste sjekk)
  • 6. mai 2019: Trykkeklar PDF sendes valgt trykkeri
  • 24. mai 2019: “Villreinen 2019” leveres på Honne
  • Primo juni 2019: Fagdager (fordeling/utkjøring og distribusjon av Villreinen)

Pin It on Pinterest

Share This